Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.
 

Obwieszczenie Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zambrowskiego

Uchwała nr XIV/105/16 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zambrowskiego


Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) zarządza się co następuje:
§ 1.
 
Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie, kwoty 2-krotnego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa.
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576) zarządza się co następuje:
§ 1.
 
Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu województwa nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie, kwoty 3-krotnego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji