Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.
Dodatkowe informacje:
WWW:
Oficjalna witryna  
www.PowiatZambrowski.com
Biuletyn Informacji Publicznej  
e-mail:

 

W przypadku nie wybrania numeru wewnętrznego rozmowa zostanie odebrana w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Poniżej zamieszczona jest pełna lista dostępnych numerów wewnętrznych.

 

Nazwisko i imię

Wydział lub stanowisko

Nr pokoju/
Nr telefonu wewnętrznego

Robert Maciej Rosiak

Starosta Zambrowski

128

Stanisław Rykaczewski

Wicestarosta Zambrowski

Danuta Ślesińska

Obsługa Sekretariatu

Bogdan Pieńczykowski

Obsługa Prawna Powiatu

130

Ireneusz Ślesiński

Sekretarz Powiatu

125

Anna Sochacka

Wydział Organizacyjny
Sprawy Kadrowe
Redaktor BIP

126

Urszula Kulesza

Danuta Karwowska

Wydział Organizacyjny
Zarządzanie Kryzysowe

131

Beata Czajkowska

Sprawy Edukacji

Dorota Polakowska

Skarbnik Powiatu

135

Jadwiga Gromek

Księgowość

134

Marta Konopka

Ewa Zaniewska

Barbara Arasim

Wydział Architektury
i Budownictwa

123

Adam Przerwa

122

Maria Orłowska

124

Krzysztof Kołakowski

Michał Bernatowicz

Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

101

Krystyna Gosk

Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

113

Zbigniew Rzepiński

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

111

Jakub Jarząbek

Gospodarka leśna

105

Paweł Tabędzki

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

112

Izabela Lutostańska

Marta Ziółkowska

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ochrona Środowiska

114

Zenon Kaczmarczyk

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

31

Justyna Baczewska

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

20

Bożena Nowowiejska

Dorota Żychowska

Ewidencja Gruntów i Budynków Miasta Zambrów

21

Teresa Ogórkowska

Ewidencja Gruntów i Budynków gm. Rutki, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

22

Aneta Mielnicka

Elżbieta Baczewska

Zdzisław Owczarek

Kierownik Ośrodka Dokumentacji

23

Zbigniew Rogowski

Ośrodek Dokumentacji

Andrzej Kowalczyk

Zdzisław Lutostański

Naczelnik Wydziału Kominikacji
i Transportu

102

Małgorzata Bartnicka

Wydział Kominikacji
i Transportu
Rejestracja Pojazdów

118

Ewa Świerżewska

Ewa Dębek

 

Anna Sasinowska

Wydziału Kominikacji
i Transportu
Prawa Jazdy

119

Anna Sokołowska

Ewa Kalinowska

Obsługa Rady
Powiatu Zambrowskiego

28

Paweł Zalewski

Promocja Powiatu, Kultura, Sport

136

Kamil Malinowski

Informatyk

137

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Instrukcja przesyłania pism za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum. Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in.:

 • przesyłania nowych pism w formie e-formularzy,
 • podpisywania przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
 • podpisywania przy zastosowaniu profilu zaufanego,
 • śledzenia toku postępowania sprawy,
 • pobierania wzorów dokumentów.

Nasza elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP umożliwia złożenie oraz płatność on-line jeśli są wymagane dla następujących spraw:

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /q79i76usn7/skrytka

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub zaufany profil na ePUAP.

Odnośnik do plików pomocy portalu ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 1. Pobranie wzoru wniosku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub Strony Promocyjnej Powiatu Zambrowskiego (wybieramy odpowiedni wydział Starostwa Powiatowego w Zambrowie)
 2. Wypełniamy formularz.
 3. Logowanie do ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).
 4. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu
 5. Przechodzimy do formularza (przycisk „Przejdź do formularza”).
 6. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy wcześniej wypełniony plik wniosku.
 7. Podpisujemy wypełniony wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 8. Wysyłamy pismo do urzędu.

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP w formie pliku pdf.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK służy do składania dokumentów  tylko dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów takich jak:
 • rejestracja pojazdu
 • czasowa rejestracja pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • wydanie prawa jazdy

Instrukcja zakładania konta na platformie ESP PiK wraz z opisem systemu

Pisma można również przesyłać do urzedu drogą elektroniczną poprzez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

Nasza elektroniczna skrzynka podawcza na Cyfrowym Urzędzie umożliwia złożenie oraz płatność on-line jeśli są wymagane dla następujących spraw:

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

 1. Przechodzimy na stronę https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10122
 2. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu klikając na nią.
 3. Przechodzimy do formularza (przycisk „Wypełnij” na dole strony).
 4. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy opcjonalne plik do wniosku a następnie klikamy przycisk "Dalej".
 5. Podpisujemy wypełniony wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 6. Wysyłamy pismo do urzędu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach Cyfrowy Urząd, ePUAP lub ESP PiK;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 128 przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW, DVD-RW
  3. Poczta elektroniczna: - wielkość załącznika maksymalnie 5 MB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (jpeg), PNG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. svg
  9. xml
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP

Program służący do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Profil