Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili


Ogłasza się, że w dniu 15 czerwca 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2014;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  4. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  5. sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie;
  6. nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zambrowie;
  7. utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  8. przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  9. zasad reprezentacji Powiatu Zambrowskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
 7. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2014 r.
 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2014.
 9. Sytuacja w rolnictwie i działalność spółek wodnych w 2014 r.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.