Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Wczoraj (26 marca) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. Wzięło w niej udział 17 radnych, którzy podjęli 6 uchwał.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Następnie przyjęto: sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2017; Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu; Informację Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie; Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej; Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2017; Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2015 - 2017 w roku 2017; Informację z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2017 r.; Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018; Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020; Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2017 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Zambrowskiego.

Po przedstawieniu informacji Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami przyszedł czas na projekty uchwał. Głosowanie poprzedziła dyskusja na temat przebudowy drogi Srebrna – Paproć Duża. Zarząd Powiatu Zambrowskiego przedstawił obecnemu na sesji Wójtowi Gminy Szumowo kolejne dwie propozycje wspólnego finansowania tej inwestycji. Teraz Zarząd czeka na odpowiedź. Ostateczna decyzja w sprawie drogi zapadnie najprawdopodobniej jutro (28 marca) podczas sesji Rady Gminy Szumowo. W związku z tym z porządku obrad Rady Powiatu zdjęto punkt dotyczący zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok.

W trakcie sesji podjęto za to sześć innych uchwał, które dotyczyły zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania; określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; przystąpienia do projektu „Dobry zawód - lepsza praca”; rozpatrzenia skargi.