Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

12 lutego odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. Wzięło w niej udział 17 radnych, którzy podjęli siedem projektów uchwał.

Zanim radni zajęli się uchwałami, przyjęli przez aklamację sprawozdania z działalności w 2017 roku Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. Podjęto wszystkie siedem projektów, które dotyczyły: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023; zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok; przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (IV)”; przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (IV)”; przystąpienia do projektu „Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy”; delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wśród projektów uchwał bardzo wiele czasu poświęcono zmianom w budżecie Powiatu Zambrowskiego. Chodzi tu o punk dotyczący zwiększenia kwoty na przebudowę drogi Srebrna - Paproć Duża. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego w kwocie 3 mln. zł. Samorząd Powiatu Zambrowskiego podpisał też porozumienie z Wójtem Gminy Szumowo, że resztę środków na tę drogę wyłożą oba samorządy, po 50% każdy. Po otwarciu ofert przetargowych najniższa oferta wyniosła 9 mln 688 tys. zł. Samorząd Powiatu Zambrowskiego zabezpieczył więc w swoim budżecie potrzebne środki. Teraz oczekuje na taką samą decyzję ze strony Rady Gminy Szumowo.   

Sesję zakończyły interpelacje radnych i odpowiedzi na nie, wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne.