Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Dobra współpraca samorządu Powiatu Zambrowskiego oraz Gminy Rutki owocuje kolejnymi inwestycjami. W tym roku przeprowadzono prace związane z  przebudową drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do drogi krajowej nr 64 w lokalizacji od m. Nowe Zalesie do m. Jawory Klepacze oraz przebudowano drogę powiatową Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare. Na kolejny rok przygotowywane są kolejne wspólne działania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do drogi krajowej nr 64 w lokalizacji od m. Nowe Zalesie do m. Jawory Klepacze polegała na karczowaniu zagajników i krzaków oraz usunięciu warstwy ziemi urodzajnej z poboczy. Następnie wykonywano czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej, bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz prace na poboczach (nawierzchnie żwirowe). Inwestycja wyniosła łącznie 500 119, 00 zł, z czego 260 062,00 zł to wsparcie Gminy Rutki, natomiast 240 057,00 zł to środki własne Powiatu Zambrowskiego.

Na terenie gminy Rutki Powiat Zambrowski wykonał również przebudowę drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare. W ramach inwestycji na odcinku liczącym 1230 m. wykonano pobocza z kruszyw naturalnych (koryta wykonywane w gruncie oraz koryto pod wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych) oraz wycinkę i karczowanie krzaków w pasie drogowym (ręczne ścinanie i karczowanie zagajników). Inwestycja wyniosła 52 718,00 zł., z czego 18 637,00 zł to środki Gminy Rutki, a 34 081,00 zł to środki własne Powiatu Zambrowskiego. Warto też przypomnieć, że na początku bieżącego roku na drodze tej (odcinek 830 m.), łącznie ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8 i drogą gminną w kierunku miejscowości Mężenin wbudowane zostało ok. 630 ton mieszanki mineralno - asfaltowej. 

Na przyszły rok Powiat Zambrowski planuje dalszą „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy - Mieszki - Czochanie - Gora - Wnory Stare”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji znalazł się na 12 miejscu ostatecznej listy rankingowej wniosków do dofinansowania w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wnioskowana kwota wynosi 3 mln. zł., a całość szacowana jest na 6mln. zł. 52% środków własnych to dofinansowanie Gminy Rutki.