Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego, plany rozbudowy dróg powiatowych, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansem magnetycznym oraz budowa lądowiska dla helikopterów w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie, to najważniejsze tematy konferencji prasowej, jaką wczoraj (4 grudnia) zorganizował Starosta Zambrowski.

W konferencji prasowej udział wzięli Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Prezes Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Bogusław Dębski oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepiński.

W pierwszym punkcie Starosta Robert Maciej Rosiak odniósł się do opublikowanej niedawno przez Wojewodę Podlaskiego ostatecznej liście rankingowej do dofinansowania w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wysokie 3 miejsce zajęła na niej inwestycja „Przebudowy dróg powiatowych nr 2035B Srebrna - Paproć Duża - granica województwa w lokalizacji 0+000 km - 4+726,45 km, nr 2030B Srebrna - Łętownica - granica województwa w lokalizacji 0+000 - 0+836 km i nr 2025B Zambrów - Wądołki - Grzymały - Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8 w lokalizacji 0+000-0+174,57 km” i pewne jest, że otrzyma ona dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 6 040 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota to 3 000 000,00 zł. Powiat Zambrowski zadeklarował środki własne w kwocie 3 040 000,00 zł, w tym 50% dofinansowania od samorządu Gminy Szumowo. Długość przebudowanego odcinka wyniesie 5,737 km, a w zakres prac wejdzie budowa ronda w miejscowości Srebrna, przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, budowa przejścia dla pieszych, budowa jezdni, budowa zatoki postojowej przy szkole podstawowej, wyspy segregacyjne w obrębie wlotów do m. Paproć Duża oraz wykonanie nowego oznakowania.

Następnie Zbigniew Rzepiński omówił kolejną inwestycję powiatową z listy wojewody, czyli „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie-Góra - Wnory Stare”, która zajęła 12 miejsce i znajduje się aktualnie na 2 miejscu rezerwowym. Jej szacowana wartość to 6 000 000,00 zł, a wnioskowana kwota to 3 000 000,00 zł. Środki własne wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym 52% to dofinansowanie od samorządu Gminy Rutki. W ramach prac na odcinku długości 3,850 km zaplanowano przebudowę skrzyżowania w miejscowości Śliwowo-Łopienite, poszerzenie jezdni, budowę obustronnych chodników w miejscowościach Śliwowo Łopienite i Szlasy Łopienite, wykonanie wysp dzielących na wjazdach do miejscowości Śliwowo Łopienite i Szlasy Łopienite, w miejscowości Szlasy Łopienite budowę przejścia dla pieszych z azylem , wykonanie dwóch zatok autobusowych z peronami w miejscowości Szlasy Łopienite oraz usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją.

Jako trzeci głos zabrał Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, który omówił plany przebudowy ul. Polowej w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik. Warto przypomnieć, iż Starostwo Powiatowe w Zambrowie wykonało w tym roku dokumentację projektową tej inwestycji. Przewiduje ona przebudowę drogi, budowę zjazdów, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych, zatoki dla samochodów ciężarowych, przebudowę linii energetyczno – oświetleniowej, doświetlenie przejść dla pieszych, przebudowę gazociągu, kanalizacji deszczowej oraz mostu na rzece Prątnik.

Istotną kwestią dla mieszkańców powiatu zambrowskiego są również działania Szpitala Powiatowego, które omówił Bogusław Dębski.  Bardzo ważną informacją jest fakt podpisania umowy z NFZ na badania rezonansem magnetycznym. Szpital pozyskał też środki w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko środki na rozbudowę izby przyjęć i budowę lądowiska w celu uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Całość inwestycji to ok. 6 mln zł. W ramach doposażenia zostaną zakupione m.in. dodatkowe łóżka, stół operacyjny czy przenośny rentgen. Kolejna ważna kwestia to projekt badań kolonoskopowych. W ciągu najbliższych dwóch lat w zambrowskim szpitalu zostanie zrealizowanych ok. 1000 tego typu badań.

Konferencję zakończył Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, który mówił m.in. o budżecie na 2018 rok.