OR.2110.2.2017

  1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
  2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu (ogłoszenie nr OR.2110.2.2017).
  3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:
    Pan Zdzisław Lutostański zamieszkały w Szumowie.
  4. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pan Zdzisław Lutostański spełnia wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku mechanika, doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz znajomość obowiązujących aktów prawnych.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak