Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

OR. 5314.1.2015

OGŁOSZENIE
o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej


Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Starosta Zambrowski wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. Nr 124:

TELEFON KOMÓRKOWY

Rzecz znalezioną można odebrać pod ww. adresem w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Starostwa, w terminie do 19.07.2017 r. (w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia).

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych.


Pouczenie o skutkach przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego:

Art. 187. § 1.Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają

z up. Starosty
mgr inż. Stanisław Rykaczewski
Wicestarosta Zambrowski

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (ogłoszenie telefon.pdf)ogłoszenie telefon.pdf 68 kB