Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów wojewódzkich ze środków PFRON na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937), wniosek na zadanie określone w ww. ustawie, tj. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, składa się wraz z określonymi załącznikami do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania (na realizację w roku 2021 wnioski składa się do dnia 30 listopada 2020 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Szczegółowe informacje wraz z aktualnym wzorem wniosku zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http://bip.wrotapodlasia.pl (w zakładce Urząd Marszałkowski > PFRON > Dofinansowanie robót budowlanych).

Poniżej zamieszczam dokładny link do strony: http://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/pfron/dofinansowanie_robt_budowlanych/

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia Samodzielne stanowisko pracy ds. zadań finansowanych ze środków PFRON Główny specjalista Agnieszka Zdrojewska

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Telefony: 85/66-54-290; 85/66-54-161

e-mail: