Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
  1. Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 były przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 24 września do 2 października 2020 r.
  2. Konsultacje przeprowadzono poprzez:
    1. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
    2. przyjmowanie uwag i wniosków pisemnie pocztą na adres Starostwa Powiatu w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3;
    3. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej, adres .
  3. W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek dotyczący projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.
  4. Zgodnie z § 7 uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.