Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 września 2020 r. ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. 
 
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z póź. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 000 000,00 zł. Dofinansowanie mogą dostać projekty zapobiegające bezdomności poprzez działania profilaktyczne oraz działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych.
 
Oferty konkursowe zgodnie z ogłoszeniem o konkursie należy przesłać listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego (z dopiskiem na kopercie: „Pokonaćbezdomność. Program pomocy bezdomnym”) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej do dnia 14 października 2020 r.na adres ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nawet-150-tys-zl-dotacji-w-dodatkowym-konkurs-w-programie-pokonac-bezdomnosc
źródło: gov.pl