Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 24 lipca 1919 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową. W rocznicę tej historycznej daty obchodzimy święto Policji. Polska Policja istnieje już 101 lat. Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą.

 Chronologicznie pierwszą organizacją tego rodzaju były Straże Obywatelskie Zagłębia Dąbrowskiego (lipiec 1914 r.), które jednak po niewielu miesiącach zostały rozwiązane. Znacznie później wystąpiła na widownię Straż Obywatelska m.st. Warszawy. Organizacja wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się wielu innych podobnych organizacji, które powstały później na terenie b. zaboru rosyjskiego. Straż ta zaczęła się organizować już w lipcu 1914 r., rozpoczęła jednak służbę w sierpniu 1915 r. Polska policja, tę datę przyjęła za datę wskrzeszenia i 10-lecie swego istnienia święciła już w sierpniu 1925 r.  Pensja wynosiła 200 zł. rocznie. W okresie 10-lecia zginęło na służbie 450 policjantów, stan liczebny ówczesnej formacji wynosił 723 funkcjonariuszy wyższych i 27 447 niższych.

 W listopadzie 1918 r w Lublinie, gdzie powstał pierwszy Rząd utworzono Milicję Ludową oraz Żandarmerię Krajową, Straż Rzeczną i Kolejową, a w początku 1919 r. powstała samorządowa Policja Komunalna, miała zastąpić Milicje Miejskie. W kwietniu 1919 r. Minister Spraw Wewnętrznych Kazimierz Młodzianowski, otrzymał mandat połączenia Milicji Ludowej z Policją Komunalną, zaś 24 lipca 1919 r. ustawa o Policji Państwowej stwarzała prawną podstawę do zorganizowania jednolitej polskiej Policji Państwowej.

 Policja Państwowa, na której czele stał Komendant Główny Policji Państwowej, podlegała MSW i pod względem terytorialnym opierała się na administracyjnym podziale Państwa. Na czele okręgów wojewódzkich stali komendanci wojewódzcy, na czele zaś obwodów powiatowych – komendanci powiatowi Policji Państwowej. Niższymi jednostkami policyjnymi byli: komisariaty, obejmujące większe miasta lub ich dzielnice i posterunki, obejmujące część gminy, gminę lub kilka gmin.

 Powstały szkoły  dla szeregowych Żyrardów, Piaski, Mosty i Oficerów W-wie, Służba Śledcza – zbrodnie i przestępstwa, Policja Obyczajowa (nierząd), Rzeczna, Służba Ruchu Ulicznego. Warto dodać, że Krzyż Zasługi za wzorowe pełnienie służby niejednokrotnie z narażeniem własnego życia otrzymało 100 policjantów. Policjant polski wielokrotnie dowiódł, że nie tylko dobrze spełnia swoją służbę zawodową, ale też, że jest dobrym obywatelem i czuje się członkiem tego społeczeństwa.

Marzena Gołębiewska

Wykorzystano materiały z witryny www.policjapanstwowa.pl

życzenia z okazji święta policji