Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Informuje się, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 stycznia 2020 r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7. dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n.

Art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym określa, że kto:
1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Uwzględniając nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym od stycznia 2020 r. oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2483) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 przyjmuje się, że:
w/w przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie w/w ustawy.

Kary będą nakładane w przypadku:
- sprowadzenia po 31 grudnia 2019 albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy data sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 i niezarejestrowania w/w pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2019 i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbyciu.