„ Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….”, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu  opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego. 

W dniu 10.12.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu. Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył Pan Stanisław Władysław Ożlański - Starosta Zambrowski, Pan Jacek Norbert Murawski - Wicestarosta Zambrowski oraz Pan Zbigniew Teofil Jach – Przewodniczący Rady Powiatu.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2020 Rok.