Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 800 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019-2026;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2019;

d) ustalenia wysokości diet radnych powiatu;

e) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;

f) nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie;

g) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego do sądu administracyjnego;

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.

9. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.

10. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.