Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady IV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019-2026;
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2019;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szumowo;
  4. rozpatrzenia petycji nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu;
  5. rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały obniżającej opłatę za zajęcie pasa drogowego;
  6. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2019;
  7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019;
  8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.