Ogłasza się, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady III Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
  2. powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  3. powołania Komisji Oświaty;
  4. powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
 7. Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2018 rok.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.