Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymał kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Podpisano stosowną umowę. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Marszała Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego i Wicemarszałka Pana Macieja Żywno a  Szpitalem Powiatowym w Zambrowie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Bogusława Dębskiego. Przy podpisaniu umowy obecny był właściciel Szpitala Powiatowego w Zambrowie spółka z o.o. Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego Roberta  Rosiaka, Wicestarostę Stanisława Rykaczewskiego oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran.

Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzyma dokładnie 3 399 999,96 zł. Wartość całego projektu wynosi natomiast 4 842 306,61 zł. Środki przyznane zostały w ramach RPO. Wniosek zatytułowany był "Poprawa jakości i dostępności do usług POZ i AOS poprzez remont, doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych poradni w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie".

- Cieszymy się z przyznanych nam środków, które po raz kolejny wpłyną  na poprawę jakości usług medycznych w powiecie zambrowskim, konkretnie poprzez utworzenie nowych poradni oraz remont i doposażenie istniejących. W szczególności cieszymy się z możliwości rozszerzenia usług medycznych leczących choroby nowotworowe.  Dziękujemy za przyznanie tych środków Zarządowi  Województwa Podlaskiego - powiedział Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak.

Dotacja została przyznana w ramach konkursu na Infrastrukturę Ochrony Zdrowia. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę i doposażenie części szpitala na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i działu farmacji, modernizację poradni chirurgii onkologicznej i chirurgii urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznej oraz na utworzenie dziennego oddziału chemioterapii onkologicznej. Zakupiony zostanie również nowy aparat RTG.