Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Zarząd Powiatu Zambrowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Udzieliła mu go Rada podczas wczorajszej (12 czerwca) XXVII sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego otrzymał absolutorium jedenastoma głosami za, dwoma wstrzymującymi i jednym przeciwnym. Głosowanie poprzedziła prezentacja Starosty Zambrowskiego opisująca zeszłoroczny budżet oraz wykonanie najważniejszych inwestycji.

Kolejna ważna uchwała, która została podjęta, dotyczy zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok. Umożliwia ona rozpoczęcie ogromnej inwestycji przebudowy ul. Polowej w Zambrowie, na którą Powiat Zambrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 5 183 540,00 zł., a która w całości kosztować będzie 11 007 933,00 zł. 

Rada Powiatu Zambrowskiego podjęła też uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Zambrowskiego oraz zasad i warunków ich używania. Nowe insygnia, w przeciwieństwie do dotychczasowych, posiadają pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA.

Oprócz tego podjęto uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2026; przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020; zmian w podziale Powiatu Zambrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych; ustalenia wynagrodzenia Starosty Zambrowskiego.