Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o za 2017.
 5. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2018 r.
 6. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2017.
 7. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2017 r.
 8. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2017 r.
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2017;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok;
  4. przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020;
  5. ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Zambrowskiego oraz zasad i warunków ich używania;
  6. zmian w podziale Powiatu Zambrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  7. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania;
  8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  9. ustalenia wynagrodzenia Starosty Zambrowskiego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.