20 lutego w powiecie zambrowskim ruszyła kwalifikacja wojskowa.  W tym czasie z naszego terenu przed komisją lekarską stanie 388 mężczyzn. Tak jak w latach ubiegłych odbywa się ona w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3.

Do zgłoszenia na komisję w głównej mierze zobowiązani są młodzi mężczyźni urodzeni w 1998 roku, a także kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz te, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków, które mogą pomóc w trudnych czasach. Oprócz tego przed komisją lekarską staną osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat miały zgłosić się na komisję, ale z różnych przyczyn tego nie zrobiły. Kwalifikacja obejmuje też osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

21 lutego komisję odwiedził Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, który życzył wszystkim owocnej pracy. 

Warto przypomnieć, że zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.