Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

Powiat Zambrowski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, w ramach działania „3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” poddziałania „3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Dotyczy on Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości. 

Wniosek dotyczy projektu pod nazwą „Dobry zawód – lepsza praca!”, który ma być realizowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych przy współpracy z pracodawcami poprzez realizację staży i specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych. Dzięki realizacji zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt pracownie: rolnicza, handlowa, językowa i multimedialna. Najzdolniejsza młodzież otrzyma stypendia.

Wkład własny niepieniężny w wysokości 45 000 zł jest to koszt udostępnienia sal lekcyjnych do przeprowadzenia szkoleń, zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego i zajęć z języka angielskiego branżowego. Cały projekt opiewa na ponad 800 tys. zł.