Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

W piątek (17 lutego) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. W jej trakcie radni przyjęli sześć projektów uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zambrowskiego.

W ramach reformy stan szkół prowadzonych przez Powiat Zambrowski od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. będzie przedstawiał się następująco:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 16, 18 - 300 Zambrów

2. W ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów:

  • II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów,
  • Technikum Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów,
  • Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 -300 Zambrów, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31

3. W ramach Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów:

a) III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów,
b) Technikum Nr 2 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów.

4. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów,
  • Gimnazjum Specjalne w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów,
  • trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów,
  • trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów.

 

Od od 1 września 2019 r. natomiast:

  1. Czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 16, 18 - 300 Zambrów, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 16, 18 - 300 Zambrów,
  2. W ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów:

- czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów,

- pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów,

- trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 31, 18 - 300 Zambrów

      3.W ramach Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów:

- czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów,

- pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18 - 300 Zambrów.

     4. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów:

- ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów,

-trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 - 300 Zambrów,

- trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Długoborzu, Długobórz Pierwszy 5, 18 -300 Zambrów.

Powiat Zambrowski jako organ prowadzący Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Długoborzu uchwałą zlikwidował gimnazjum poprzez wygaszenie.

W trakcie sesji przyjęto też projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.; wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (III)”; wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywność szansą na pracę (III)”; wyrażenia zgody na realizację projektu „Staż zawodowy, jako wzmacnianie pozycji technika handlowca na runku pracy”; wyrażenia zgody na realizację projektu „Bliżej europejskiego rynku pracy”. Przyjęto również sprawozdania:  Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego wynikające z planów pracy za 2016 rok, z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za 2016 r., sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2016 r., Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2015-2017 w roku 2016., Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.