Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

We wtorek (14 lutego) w Starostwie Powiatowym w Kolnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Kolneńskiego z przedstawicielami Powiatu Łomżyńskiego  oraz przedstawicielami Powiatu Zambrowskiego, który reprezentowali Starosta Roberta Maciej Rosiak i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie Dariusz Olszewski. Celem spotkania było podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dojrzałość w cenie”, który będzie realizowany od 1 lipca 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim. Będzie on realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie w okresie od  01.07.2017r. do  31.12.2018 r. Skierowany jest on do osób w wieku 30 lat i więcej,  pozostających bez zatrudnienia i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zambrowie, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z takich grup jak: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Objętych wsparciem zostanie 41 osób.

W ramach projektu zaplanowano takie formy wsparcia jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem lub aktualizacją IPD dla wszystkich uczestników projektu (41 os.) oraz staże. Wartość projektu wynosi 2 106 300,00  zł z czego dofinansowanie to  2 000 000,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Kolneński i PUP w Kolenie, partnerami natomiast Powiat Zambrowski, Powiat Łomżyński oraz PUP z Łomży i PUP z Zambrowa.