Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
tel./fax Wydział KD rejestracja pojazdów - 86 271 32 53
fax. sekretariat - 86 271 20 92

Zambrów, 21.04.2015 r.

Powiatowe Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem

16 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyły się powiatowe obchody ku czci ponad 21 tysięcy bestialsko zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze polskich oficerów oraz 96 ofiar katastrofy lotniczej odbyły się wczoraj.

W uroczystości udział wzięli: Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej ks. Tadeusz Bronakowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie insp. Andrzej Popko, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, członkowie zarządu oraz radni Powiatu Zambrowskiego, poczty sztandarowe, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez powiat zambrowski.

Główna część obchodów rocznicowych odbyła się na parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie pięć lat temu posadzone zostały Dęby Pamięci upamiętniające zamordowanych w Katyniu polskich oficerów. W tym miejscu władze samorządowe oraz delegacje szkół poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oddali hołd poległym oficerom.

Następnie w budynku szkoły, pod tablicą upamiętniającą katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, młodzież oraz władze samorządowe złożyli kwiaty oraz znicze oddając cześć 96 ofiarom tej katastrofy lotniczej.

Ostatnim punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież, pod kierunkiem Anny Rutkowskiej i Katarzyny Nity-Murawskiej.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_dsc1794.jpg
_dsc1799.jpg
_dsc1801.jpg
_dsc1803.jpg
_dsc1805.jpg
_dsc1807.jpg
_dsc1812.jpg
_dsc1816.jpg
_dsc1819.jpg
_dsc1821.jpg
_dsc1826.jpg
_dsc1833.jpg
_dsc1848.jpg
_dsc1860.jpg

Zambrów, 07.04.2015 r.

Największa instytucja artystyczna Wojska Polskiego po raz drugi w Zambrowie


28 marca 2015r. po raz drugi koncertował w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Koncert zbiegł się z obchodami święta patrona Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Artyści przybyli do Zambrowa na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego Józefa Dąbrowskiego, Starosty Zambrowskiego Roberta Rosiaka oraz dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Program koncertu złożony był z dwóch części: historycznej i rozrywkowej a z zaproszenia skorzystało prawie 500 osób. Przed nimi wystąpiło prawie 100 artystów zespołu - solistów, wokalistów, chór męski, balet, orkiestra koncertowa i orkiestra symfoniczna składającą się z muzyków symfonicznych, rozrywkowych oraz kameralistów.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

img_6514_wynik.jpg
img_6538_wynik.jpg
img_6545_wynik.jpg
img_6562_wynik.jpg
img_6570_wynik.jpg
img_6580_wynik.jpg
img_6591_wynik.jpg
img_6624_wynik.jpg
img_6635_wynik.jpg
img_6663_wynik.jpg
img_6693_wynik.jpg
img_6731_wynik.jpg
img_6745_wynik.jpg
img_6763_wynik.jpg
img_6783_wynik.jpg

Zambrów, 07.04.2015 r.

XVI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym "Sprawni razem"

Mistrzostwa odbyły się 28 marca 2015r. w sali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu.

W turnieju uczestniczyły zawodniczki i zawodnicy z czterech szkół specjalnych z terenu woj. podlaskiego: SOSW Długobórz, ZSS Bielsk Podlaski, ZSS 16 Białystok oraz ZSS z Siemiatycz. Łącznie ponad 20 zawodników.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w nagrodę otrzymali z rąk starosty Roberta Rosiaka i wicestarosty Stanisława Rykaczewskiego medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięski zespół otrzymał pamiątkowy puchar. Na zakończenie wychowawca z SOSW w Długoborzu Robert Dudzicki wręczył dyrektorowi placówki Janowi Grzybowi pamiątkowy grawerton za wieloletnie wspieranie działalności sportowej oraz pomoc w organizacji szesnastu zawodów rangi wojewódzkiej w tenisie stołowym.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

img_0008_wynik.jpg
img_0012_wynik.jpg
img_0015_wynik.jpg
img_0017_wynik.jpg
img_0020_wynik.jpg
img_0021_wynik.jpg
img_0025_wynik.jpg
img_0030_wynik.jpg
img_0031_wynik.jpg
img_0049_wynik.jpg
img_0088_wynik.jpg
img_0091_wynik.jpg
img_0092_wynik.jpg
img_0094_wynik.jpg
img_0097_wynik.jpg
img_0099_wynik.jpg
img_0101_wynik.jpg
img_0103_wynik.jpg
img_0105_wynik.jpg
img_0106_wynik.jpg
img_0108_wynik.jpg
img_0109_wynik.jpg
img_0110_wynik.jpg
img_0111_wynik.jpg
img_0112_wynik.jpg
img_0113_wynik.jpg
img_0114_wynik.jpg
img_0116_wynik.jpg
img_0117_wynik.jpg
img_0118_wynik.jpg
img_0120_wynik.jpg
img_0121_wynik.jpg
img_0122_wynik.jpg
img_0124_wynik.jpg
img_0125_wynik.jpg
img_0126_wynik.jpg
img_0127_wynik.jpg
img_0130_wynik.jpg
img_0139_wynik.jpg

Zambrów, 03.04.2015 r.

GK.6833.2.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 34 operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021B, Boruty Goski - Goski Duże do drogi 2020B w km 0+000,00 - 2+849,20" stanowiących uprzednio własność osób fizycznych i prawnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Boruty Goski gmina Zambrów, w obrębie ewidencyjnym Goski Pełki gmina Zambrów i w obrębie ewidencyjnym Goski Duże gmina Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 12.02.2015 r. Nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez rzeczoznawcę:

AEA Expert House Rafał Jaszewski ul. Morgowa 22, 04-226 Warszawa, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 7 527,60 zł.

mgr. inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru

Zambrów, 01.04.2015 r.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i  drugiego człowieka
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zambrowskiego

Józef Dąbrowski

Starosta Zambrowski


Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 30.03.2015 r.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Czerwony Bór.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Załącznik:
- wykaz nieruchomości

Zambrów, 27.03.2015 r.

GK. 6833.2.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 34 operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021B, Boruty Goski - Goski Duże do drogi 2020B w km 0+000,00 - 2+849,20"  stanowiących uprzednio własność osób fizycznych i prawnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Boruty Goski gmina Zambrów, w obrębie ewidencyjnym Goski Pełki gmina Zambrów i w obrębie ewidencyjnym Goski Duże gmina Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 12.02.2015 r. Nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykaz nieruchomości będących przedmiotem wyceny zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.
Oferty należy złożyć do dnia 2 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: "Oferta na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Boruty Goski, Goski Pełki, Goski Duże gmina Zambrów".

Z up. Starosty
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

Załącznik:
- wykaz nieruchomości

Zambrów, 25.03.2015 r.

INFORMACJA
o zgłaszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.

Zgłoszenia osób do komisji konkursowej można dokonać:

 1. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów;
 2. e-mailem: starosta@powiatzambrowski.com,

w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 25.03.2015 r.

Nr GK.6841.73.1.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty na sporządzenie operatu wyceny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej działkami  nr 402/22 o pow. 0,3590 ha i 402/23 o pow. 0,3284 ha, położonej w obrębie Szumowo gm. Szumowo celem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkowników wieczystych.

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 07.04.2015 r. do godz. 10:00 w pok. 125 Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, w kopertach zatytułowanych "Oferta na wycenę nieruchomości, położonej w Szumowie gm. Szumowo"

 1. W ofercie należy podać cenę (brutto) i termin wykonania pracy. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.086-271-32-96 wew.37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2015 r. o godz. 11:00
 3. Jedynym kryterium wyboru jest zaoferowana cena. Oferent zostanie powiadomiony
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie ww. pracy.

Termin realizacji nie może przekraczać 14 dni od daty zawarcia umowy.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 23.03.2015 r.

PCPR.0715.25.2015

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON obowiązujące od 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, z powodu zbyt małych środków finansowych PFRON  przekazanych powiatom wg. algorytmu informuje, iż na spotkaniu w dniu 26.02.2015 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji działających  na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Zambrowskiego, wypracowali  dodatkowe kryteria przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Ustalono, iż w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. dochód do 250 %  kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj: 1 140 zł na osobę w rodzinie i 1 355 zł. na osobę samotnie gospodarującą,
 3. częstotliwość  wyjazdów na turnus  rehabilitacyjny z dofinansowaniem  z PCPR.

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12.03.2015 r. oraz Starostę Powiatu Zambrowskiego w dniu 20.03.2015 r.

Kierownik PCPR
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 17.03.2015 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE OHP "GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ" ADRESOWANYM DO MŁODZIEŻY W WIEKU 18 - 25 LAT

w celu zdobycia kwalifikacji i umiejętności w zawodzie ZDUN (budowa pieców grzewczych murowanych i kominków)

 • osoby nieaktywne zawodowo; nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy;
 • osoby mające ukończony 18 rok życia i nie ukończony 25 rok życia;


Wskazane jest, by osoby posiadały wyjściowe kwalifikacje zawodowe - murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych lub niewystarczające kwalifikacje zawodowe.

Celem projektu jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej będącej kluczem do  rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego wielu młodych ludzi poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji i umiejętności zawodowych (w woj. podlaskim w zawodzie zdun).

Planowane formy wsparcia:
Kurs zawodowy w zakresie zawodu ZDUN  (budowa pieców grzewczych murowanych i kominków)  - łącznie  300 godz./os., w tym :

 • 180 godzin realizowanych na terenie województwa podlaskiego (w terminie kwiecień - czerwiec 2015 ),
 • 120 godzin realizowanych w ECKiW OHP w Roskoszy - woj. lubelskie (6 VII - 31.VII.2015).

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (20 godz./gr.) - marzec - czerwiec 2015 r.  Warsztaty obejmować będą zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.


Kurs przedsiębiorczości (30 godz./gr.) - marzec - czerwiec 2015 r. Zajęcia mają  na celu zaszczepienie postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto zakres kursu obejmować będzie  podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo - podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mieli  możliwości wzięcia pożyczki z BGK na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej po zakończeniu udziału w projekcie;

Udział w zajęciach jest bezpłatny m. in. zapewniony zostanie dojazd na zajęcia, zakwaterowanie i wyżywienie podczas kursu zawodowego w ECKiW w Roskoszy.

Osoby chętne, spełniające w/w warunki prosimy o kontakt:

Hufiec Pracy w Zambrowie  - 86 271 43 28

Ewa Kosińska - koordynator projektu - 85 651-61-87, ekosinska@ohp.pl

Krystyna Antonowicz - kierownik OSiW w Wasilkowie - 85 718-54-20, osiw.wasilkow@ohp.pl

 

Zambrów, 17.03.2015 r.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, który  przyjęty został uchwałą Nr XXIV/181/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 września 2014 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2015 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z w/w ustawie  realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
   • w ramach działalności statutowej prowadzą działania  objęte konkursem,
   • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Rodzaj zadania
  Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku.
  1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
 4. Termin i warunki składania ofert
  1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem " Konkurs ofert     z zakresu kultury fizycznej w 2015 r." w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub pocztą ( decyduje data stempla pocztowego).
  2. Termin składania ofert upływa 10.04.2015 r. o godz. 10:00.
  3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz. 25).
  4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 127, tel. 86-271 24 18 wew 50.
  5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
  6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  7. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.
 5. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
  1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
   • ilość osób objętych działaniem,
   • możliwość realizacji zadania,
   • doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   • zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet powiatu,
   • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być wykonane  w okresie od 11.05.2015 r. do 30.11.2015 r.  
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
   • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
   • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 7. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2014 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji w łącznej wysokości 3 000,00 zł następującemu podmiotowi:
  Klub Kolarski "Legia 1928" - 3 000,00 zł.                                  

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 12.03.2015 r.

Od kilku lat Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi prace poszukiwawcze miejsc pochówków Ofiar reżimów totalitarnych, które straciły życie w latach II wojny światowej i w okresie powojennym na terenie Polski północno-wschodniej. Od 2013 r. na terenie dawnego ogrodu przy białostockim Areszcie Śledczym (ul. Kopernika, dawniej Więzienie Karno-Śłedcze przy Szosie Południowej) oraz w piwnicach Aresztu prowadzone są ekshumacje ofiar zbrodni sowieckich, niemieckich i powojennych zbrodni komunistycznych. W efekcie tych prac wydobyto z ziemi szczątki około 300 osób. Dzięki najnowszym osiągnięciom nauki możliwa jest identyfikacja tych szczątków. W tym zakresie współpracujemy z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, działającą przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W efekcie podobnych prac, prowadzonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku udało się zidentyfikować szczątki 41 osób, w tym m.in. Danuty Siedzikówny "Inki" czy mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". W ten sposób przywracamy imiona i nazwiska oraz zapewniamy godny pochówek kolejnym, anonimowym dotąd Bohaterom walczącym o Wolną Polskę. Aby było to możliwe, musimy dysponować porównawczym materiałem genetycznym od członków rodzin Ofiar. Dlatego białostocki Oddział IPN intensywnie poszukuje wszystkich krewnych osób, które w latach 1939-1956 zostały zamordowane przez okupantów sowieckiego i niemieckiego, a także przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego i pochowane w nieznanych miejscach.

Nasi historycy opracowali listy nazwisk Ofiar powojennych egzekucji w woj. białostockim, wykonanych głównie w więzieniu w Białymstoku oraz osób zmarłych w tymże więzieniu po wojnie. Lista straconych na mocy wyroków śmierci w województwie białostockim w latach 1944-1956 liczy 302 nazwiska, zaś lista zmarłych w więzieniu w tym okresie 84 nazwiska. Listy zawierają podstawowe dane osobowe Ofiar. Trwają również intensywne prace badawcze, mające na celu ustalenie możliwie najpełniejszej listy Ofiar zbrodni niemieckich, sowieckich oraz osób poległych w walce z UB i MO.

Apelujemy do świadków zbrodni i osób, które wiedzą o nich z różnych przekazów i świadectw, by opowiedziały, co wiedzą i co pamiętają. Dzięki temu kolejni skazani przez Niemców oraz komunistów na zapomnienie Bohaterowie odzyskają swoje nazwiska, a ich rodziny - bliskich. Niniejszym apelujemy do tych wszystkich krewnych Ofiar, których nazwiska znajdują się na ww. listach oraz tych, których krewni w latach 1939-1956 zginęli na terenie północno-wschodniej Polski, a miejsce ich pochówku jest ciągle nieznane, aby oddali swój materiał genetyczny do badań.

Kontakt z białostockim Oddziałem IPN (15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66-457-90 lub 85 66-457-84, mail: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl

Załącznik:
listy nazwisk Ofiar powojennych egzekucji w woj. białostockim

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku
Barbara Bojaryn-Kazberuk

Zambrów, 10.03.2015 r.

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  zaprasza w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10.00   Sala konferencyjna Nr 18 (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz warsztaty dla  rodzin zastępczych na temat: "Skuteczna współpraca rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej".

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 05.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu, 18 - 300 Długobórz Pierwszy 5

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
§ 2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej  - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym  - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 168 i z 2012 r. poz. 1529);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.  poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora.

§ 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu" w terminie do 27 marca 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrów lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój 125 (I piętro).

§ 4.1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z późn. zm.).
      2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                                         
STAROSTA ZAMBROWSKI
Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 14.02.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) informuję o posiedzeniach niżej wymienionych Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego:

13 lutego 2015 roku
Komisja Rewizyjna- godz. 14.00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.
 4. Opracowanie planu kontroli Komisji na 2015 rok.
 5. Propozycje do planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2015.
 6. Sprawy różne.

16 lutego 2015 roku
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa - godz. 8.30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  2. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;
  4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Zambrowskiego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2014.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
 6. Propozycje do planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na 2015 rok
 7. Sprawy różne.

16 lutego 2015 roku
Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych - godz. 10.00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie;
  2. delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2014.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2012-2014.
 9. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2014 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie za 2014 rok.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2014.
 13. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
 14. Propozycje do planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na 2015 rok
 15. Sprawy różne.

Zambrów, 09.02.2015 r.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

Dokument - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

Uwaga Realizatorzy Programu!

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 20 lutego 2015 r.   

Formularz wystąpienia dostępny pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/1678,Zasadyorazzalaczniki.html

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks) upływa w dniu 13 marca 2015r.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. "Kierunki działań (.)", co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I - dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016). 

Uwaga Studenci - moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  - zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania  (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. "Kierunki działań (.)".

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. "Kierunki działań (.)"), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
  • "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
  • pilotażowy program "Aktywny samorząd",
 2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd", który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.

Zambrów, 03.02.2015 r.

0R.2110.1.2015

Informacja Starosty Zambrowskiego o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy- audytor wewnętrzny

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
 2. Stanowisko urzędnicze: autor wewnętrzny.

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie (ogłoszenie Nr OR. 2110.1.2015 z dn. 12.01.2015) nie wpłynęła żadna oferta.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 01.02.2015 r.

VII edycja konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

15 stycznia 2015 r. poznaliśmy zwycięzców siódmej edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Organizatorem konkursu, przeprowadzanego pod patronatem starosty zambrowskiego, jest Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie.

W tegorocznej edycji udział wzięło aż 154 uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Niektórzy szopki przygotowywali samodzielnie, inni w grupach. W sumie do konkursu zgłoszono 85 szopek. 43 prace wykonali uczniowie szkół podstawowych, 30 - gimnazjów, a 12 - szkół średnich.

Jury w składzie: ks. Jarosław Olszewski, Beata Czajkowska oraz Włodzimierz Dąbkowski; oceniało prace na podstawie ogólnego wrażenia artystycznego, oryginalności projektu oraz doboru i wykorzystania materiałów. Przy ocenie pod uwagę brane były motywy religijne, regionalne oraz wkład pracy, estetyka i trwałość szopki.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody w postaci tabletów, gadżety reklamowe i dukaty powiatu oraz dyplomy. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie oraz opiekunowie nagrodzeni zostali dyplomami.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

img_0007_wynik.jpg
img_0010_wynik.jpg
img_0012_wynik.jpg
img_0023_wynik.jpg
img_0117_wynik.jpg
img_0136_wynik.jpg
img_0140_wynik.jpg
img_0237_wynik.jpg

Zambrów, 12.01.2015 r.

OR.2110.1.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - AUDYTOR WEWNĘTRZNY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMBROWIE
Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18 - 300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 1. Określenie stanowiska: kierownicze stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, wymiar czasu pracy - 1/5 etatu.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: Praca w budynku starostwa i poza nim. Wejście do budynku starostwa oraz toaleta w budynku są dostosowane do wózków inwalidzkich. Drzwi do pomieszczeń pracy uniemożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim.
  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z innymi pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 
 3. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. brak karania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe;
  7. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  8. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  9. biegła znajomość ustaw o samorządzie powiatowym, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych;
  10. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność;
  2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
  3. terminowość, dokładność, odpowiedzialność.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz wykonywanie kontroli finansowych, a w szczególności:
  1. przygotowanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu według zasad
   i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  2. realizowanie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem audytu;
  3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z audytem, w tym akt stałych i bieżących audytu;
  5. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym
   i jednostkach organizacyjnych powiatu, obejmującej:
   1. niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej;
   2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
   3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
   4. ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
   5. ocena zabezpieczenia mienia jednostki;
   6. przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
   7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym, w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
   8. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
   9. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
  6. kontrola innych jednostek w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych od Powiatu Zambrowskiego;
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą gospodarki finansowej;
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.
 3. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu);
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego stosownie do art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  5. dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (np. kserokopie świadectw pracy);
  6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) - dotyczy obywateli Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
  10. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972r. składają Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego  zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1993 oraz treści tych dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV - powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182).

 1. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, które będą miały pierwszeństwo przy zatrudnieniu.
 2. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Zastrzega się prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem
 3. Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 125 lub przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego, w terminie do dnia 02 lutego 2015 roku do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

 

Zambrów, 02.01.2015 r.

W związku z możliwym utrudnionym dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, publikujemy listę gabinetów, które przedłużyły umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2015 r. W tych miejscach uzyskają Państwo poradę lekarza rodzinnego od 2 stycznia 2015 r. W razie konieczności uzyskania świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą także zgłaszać się na szpitalne izby przyjęć, oddziały ratunkowe (SOR) i do placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Link do strony internetowej NFZ z informacjami o dostępie do świadczeń medycznych podstawowej opieki medycznej:

http://www.nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=3&kat=poz2015 

Zambrów, 31.12.2014 r.

Z okazji Nowego Roku 2015 składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mieszkańcom powiatu zambrowskiego.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w każdym dniu.

Niech nadchodzący rok niesie radość i nadzieję na lepsze jutro.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zambrowskiego

Józef Dąbrowski

Starosta Zambrowski

Robert Maciej Rosiak

Zambrów, 31 grudnia 2014 r.

Zambrów, 24.12.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 8.30 odbędą się obrady V Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Starosty Zambrowskiego;
  2. wyboru Wicestarosty Zambrowskiego i członków Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2014 rok.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Zambrów, 22.12.2014 r.

SPOTKANIE OPLATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH

" Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku..", życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu  opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego. 

W dniu 11.12.2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe  z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu, życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył Pan Stanisław Krajewski - Starosta Zambrowski w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego.

Pan Starosta życzył rodzinom, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2015 Rok.

W przygotowaniu spotkania opłatkowego dla rodzin zastępczych jak również za przygotowanie upominków dla rodzin i dzieci z rodzin zastępczych   pomogli nam sponsorzy za co im serdecznie dziękujemy:

Ewie i Leszkowi Gregorek- Sklep "Gregorek"
Zenobii Zalewskiej -Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie
Annie Rokickiej - Tyszka - PRALNIA Aleja Wojska Polskiego 14
Urszuli Bogdańskiej - Cukiernia "Anna"

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

IMG_0229.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0235.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0253.JPG
IMG_0254.JPG
IMG_0270.JPG
_DSC1262.JPG


Zambrów, 18.12.2014 r.

Odnosząc się do rekomendacji Rady Sanitarno - Epizootycznej, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, polecam przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej przede wszystkim do hodowców drobiu.

Celem powyższej kampanii ma być zwrócenie uwagi na fakt, że nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija się wśród niespecyficznych objawów np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmiertelność.

Biorąc pod uwagę zdobyte dotychczas informacje dotyczące stwierdzonych ognisk w Państwach Członkowskich i wyników monitorowania tej choroby u dzikiego ptactwa, akcja ta powinna być ukierunkowana na przekazanie następujących informacji:

 1. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia;
 2. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą;
 3. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;
 4. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą przestrzegali zasad bioasekuracji;
 5. Koniecznym staje się sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów;
 6. Należy informować, że w przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, zarówno hodowcy jak i lekarze weterynarii wolnej praktyki powinni brać po uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby;
 7. Warto też rozważyć możliwość informowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek drobiu i jego produktów, o konieczności wyłożenia na stałe mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

Zaleca się również jest nawiązanie współpracy z organami samorządu terytorialnego w przeprowadzaniu tej kampanii.

Wskazanym byłoby także konsultowanie się z kołami łowieckimi w zakresie możliwości informowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu padłych lub konających ptaków w danej lokalizacji. Ponadto zasadne byłoby zasięgniecie informacji od tych organizacji w sprawie dotyczącej wpływu polowań na migracje dzikiego ptactwa.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że w chwili obecnej odnotowano w Europie siedem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, z czego pięć w Holandii, w miejscowościach (Hekendorp, Ter Aar, Zoeterwounde i Kamperveen - dwa ogniska), jedno w Niemczech, w miejscowości Heinrichswalde i jedno w hrabstwie North Yorkshire, w Wielkiej Brytanii.

Ponadto wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 został stwierdzony u jednej dzikiej kaczki na wyspie Rugia w Niemczech oraz w dwóch próbkach kału dzikich kaczek w Holandii.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
Krzysztof Jażdżewski

Zambrów, 16.12.2014 r.

Podsumowanie do przyjętego UPUL
sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.  1235 ze zm.).

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zapytaniem cenowym z dnia 13.05.2014r. wszczęło procedurę przetargową w trybie zamówienia publicznego, którego wartość przekraczała kwotę 50 000,00 zł, a nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - celem wyłonienia wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasów (zwanych dalej upul) dla 46 obrębów położonych w gminie Rutki, tj. dla obrębów ewidencyjnych: Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok, Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.

W dniu 10.06.2014r. wybrano wykonawcę, a następnie w dniu 30.06.2014r. podpisano z nim umowę na wykonanie upul, którym została firma: Krzysztof Janczulewicz, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno - Leśnych w Czarnej Białostockiej.
W wyniku konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku (zwaną dalej RDOŚ) i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (zwaną dalej SANEPID) uzgodniono (opinia SANEPID; NZ.0523.62.2014 z dnia 21.05.2014r. i opinia RDOŚ; WPN.611.18.2014.AP z dnia 18.06.2014r.), że dla powierzchni leśnych położonych poza obszarem NATURA 2000 w 42 obrębach ewidencyjnych sporządzanych upul,  odstąpi się od wykonywania prognozy oddziaływania na środowisko, zaś dla powierzchni leśnych położonych w obszarze NATURA 2000 w 8 obrębach ewidencyjnych - należy poddać uproszczone plany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, sporządzając prognozę oddziaływania na środowisko i przeprowadzając wymagane prawem postępowanie z udziałem społeczeństwa.

W dniu 25.06.2014r. poinformowano społeczeństwo obwieszczeniem na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego o odstąpieniu wykonywania prognozy upul w  42 obrębach ewidencyjnych, na terenach położonych  poza obszarem NATURA 2000.
W dniu 27.06.2014r. dokonano także wyboru wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzanych upul na terenach leśnych położonych w obszarze NATURA 2000 w obrębach ewidencyjnych: Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie. Wykonawcą została także firma: Krzysztof Janczulewicz, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno - Leśnych w Czarnej Białostockiej. Umowa na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko podpisana została w dniu 30.06.2014r.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych oraz uzyskanych danych z RDOŚ, dotyczących form ochrony przyrody na terenach objętych upul w obszarze NATURA 2000 oraz uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Białymstoku  zawartych w piśmie znak: NZ.0523.77.2014 z dnia 03.07.2014r. i z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu znak: WPN.611.23.2014.AP z dnia 29.07.2014r. - wykonawca wykonał prognozę oddziaływania na środowisko.

Sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów upul została zaopiniowana pozytywnie przez RDOŚ (opinia WPN.611.33.2014.AP z dnia 3 listopada 2014r.) oraz SANEPID (opinia NZ.0523.105.2014 z dn.13.10.2014r.).

Po przeprowadzeniu prac terenowych i kameralnych wykonawca wykonał projekty upul a następnie w dniu 26.09.2014r. przekazał je do wyłożenia w Urzędzie Gminy Rutki.
Obwieszczeniem z dnia 14.10.2014r. Starosta Zambrowski poinformował społeczeństwo o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektów upul wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla powierzchni leśnych położonych w obszarze NATURA 2000 w 8 obrębach ewidencyjnych gminy Rutki.

W trakcie postępowania administracyjnego projekty upul i prognozy oddziaływania na środowisko zostały udostępnione do konsultacji społecznych na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz pozostawały do wglądu w siedzibie Starostwa w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury na okres 21 dni, licząc od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

W ustawowym terminie nie wpłynęły drogą elektroniczną ani pocztą żadne uwagi czy wnioski. Nikt też nie złożył osobiście jakichkolwiek uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów.

Projekty upul były wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Rutki w dniach 07.10.2014r. - 09.12.2014r. Po upływie 30 dni od dnia ich wyłożenia, w ciągu 30 dni można było składać uwagi i wnioski., o czym poinformowano społeczeństwo ogłoszeniami na tablicy Urzędu Gminy, na BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń sołectw. Zgłaszane uwagi i wnioski były na bieżąco przekazywane wykonawcy i uwzględniane w projektach po uzgodnieniu z właścicielem działki.

Projekty upul  przekazane zostały do zaopiniowania przez Nadleśnictwo Knyszyn.
W dniu 03.11.2014r. swoją opinię wydało Nadleśnictwo Knyszyn, nie wnosząc uwag do projektów upul.

Urząd Gminy w Rutkach pismem znak: GP..6125.7.2014 z dnia 09.12.2014r. poinformował o wyłożeniu projektów upul do publicznego wglądu na okres 60 dni (od 07.10.2014r. do 09.12.2014r.).

W dniu 10.12.2014r. wykonawca przekazał całość dokumentacji upul zgodnie z umową Starostwu Powiatowemu w Zambrowie.

Projekty upul zostały wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r. poz. 1153) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.11.2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012r. poz. 1302).

W dniu 12.12.2014r. upul dla 46 miejscowości położonych na terenie gminy Rutki zostały zatwierdzone na okres 01.01.2015r. do 31.12.2024r. przez Starostę Zambrowskiego.

W postępowaniu wzięto pod uwagę fakt, iż lokalizacja terenów objętych upul oraz zasady realizacji czynności gospodarczych w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych czynności, wykluczają jakąkolwiek możliwość znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko na obszarach chronionych, w tym na obszary NATURA 2000 występujące na terenach objętych upul.

Z uwagi na znaczną odległość od granicy Państwa - wykluczono też transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę fakt, iż projektowane zadania gospodarcze zawarte w upul były rozpatrywane w wielu aspektach (m. in. potrzeby społeczno-gospodarcze, ochrona środowiska) a wybór sposobu postępowania ujętego w upul nastąpił po konsultacjach społecznych oraz przy udziale Urzędu Gminy Rutki i Nadleśnictwa Knyszyn - możliwe rozwiązania alternatywne zostały rozpatrzone na etapie projektów upul. W związku z powyższym w odniesieniu do zapisów zawartych w upul nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych, dotyczących zabiegów hodowlano-gospodarczych.

Monitoring realizacji zadań gospodarczych przyjętych w upul prowadzony będzie na bieżąco, metodą lustracji terenowej, przez pracowników sprawujących nadzór nad lasami.

UZASADNIENIE
sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).

      Zgodnie z przywołanym artykułem uzasadnienie zawiera informacje o:

 1. udziale społeczeństwa w postępowaniu;
 2. sposobie, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu (zwanymi dalej upul) i prognozy oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i termin ich składania, w następujących etapach:

 1. W dniu 26.09.2014r. sporządzone projekty upul dla obrębów ewidencyjnych: Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok, Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki - zostały przekazane do wyłożenia w Urzędzie Gminy Rutki. Projekty upul były wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Rutki w dniach 07.10.2014r. do 09.12.2014r., o czym poinformowano społeczeństwo ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki, na BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wsi, dla których były sporządzane. Uwagi do projektów były na bieżąco przekazywane wykonawcy upul i wprowadzana była korekta lub wyjaśnienia.
 2. Po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku  i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Białymstoku odstąpiono od sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla obrębów: Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok, Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki, (42 obrębów) poza obszarem NATURA 2000.

O powyższym fakcie poinformowano społeczeństwo obwieszczeniem na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego w dniu 25.06.2014r.

Natomiast dla projektów upul obrębów ewidencyjnych: Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie, (8 obrębów) na terenach położonych w granicach NATURA 2000 należało przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, sporządzając prognozę oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 27.06.2014r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku uzgodniła warunki w piśmie znak: NZ.0523.77.2014 z dnia 03.07.2014r., natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podała je w postanowieniu znak: WPN.611.23.2014.AP z dnia 29.07.2014r.

Po opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko upul dla obrębów Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie, (8 obrębów) dla obszarów położonych w granicach NATURA 2000 - pismem z dnia 08.10.2014r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku o zaopiniowanie tej  dokumentacji. 

W toku prowadzonego postępowania obwieszczeniem Starosty Zambrowskiego znak: RI.6164.6.2014 z dnia 14.10.2014r. poinformowano społeczeństwo o konsultacjach społecznych projektów upul tych obrębów, dla których sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa, Urzędu Gminy Rutki, oraz na stronie internetowej (BIP) Powiatu Zambrowskiego. Uwagi i wnioski można było przekazywać pisemnie i ustnie do Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa w ciągi 21 dni, od ukazania się informacji, tj. do 5 listopada 2014r.

W ustawowym terminie nie wpłynęły drogą elektroniczną ani pocztą żadne uwagi czy wnioski. Nikt też nie złożył osobiście jakichkolwiek uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów.

W toku prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała projekty upul wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z zachowaniem podstawowych celów, dla jakich sporządzono przedmiotowe projekty planów, tj.:

 • prowadzenia przez właścicieli lasów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • sprawowania nadzoru przez starostę nad gospodarką leśną w lasach,
 • naliczenia podatku leśnego przez Urząd Gminy w Rutkach na podstawie danych zawartych w upul.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała bez zaleceń pozytywną opinię - pismo WPN.611.33.2014.AP z dnia 3 listopada 2014r.

Zambrów, 12.12.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady IV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2015-2021;
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  4. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.
 8. Informacja na temat działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Zambrów, 12.12.2014 r.

PCPR 8213-2/1/2014

Fundacja "Szansa dla Ciebie"
ul. Wilsona 1/10
18-300 Zambrów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że na złożony  w 2014 r. wniosek przez Stowarzyszenie "SZANSA"  sportu, kultury, turystyki  i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznało kwotę 2400 zł na zorganizowanie Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z Powiatu Zambrowskiego,  z której "SZANSA" zrezygnowała pismem z dnia 19.03.2014 r. Powyższe środki finansowe  na wniosek Stowarzyszenia można było przenieść na inne imprezy integracyjne,  w tym również na  zorganizowanie Mikołajek w 2014 r.

W związki z powyższym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zambrowie czują się urażeni stwierdzeniem Przewodniczącej  Stowarzyszenia "SZANSA" Pani Teresy Szumowskiej,  podczas udzielania wywiadu mediom, że PCPR w Zambrowie  nie dofinansowało ze środków PFRON imprezy integracyjnej "Mikołajki". Nie dofinansowanie imprezy Mikołajkowej w 2014 r. nie wynika z winy i ze złej woli PCPR  w Zambrowie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 10.12.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady III Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji nadzwyczajnej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Starosty Zambrowskiego;
  2. wyboru Wicestarosty Zambrowskiego.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Zambrów, 09.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.

Definiuje ona nasze interesy i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, a także odwołuje się do relacji w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki. Jest to także pierwszy dokument szeroko integrujący sprawy bezpieczeństwa, odnoszące się zarówno do zagrożeń polityczno-militarnych, jak i społeczno-ekonomicznych.

Mam zaszczyt przesłać Państwu niniejszą Strategię, wydaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Liczę, że jej zapisy staną się fundamentem wspólnych, ogólnonarodowych wysiłków na rzecz stałego wzmacniania bezpieczeństwa narodowego oraz przysłużą się szerzeniu w społeczeństwie świadomości dotyczącej znaczenia bezpieczeństwa dla stabilnego rozwoju Rzeczypospolitej.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Sekretarz Stanu, Szef Biura
Stanisław Koziej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zambrów, 09.12.2014 r.

E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców "e-PUNKT" to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która jest europejskim jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału nie jest to jednak branża łatwa. Jej funkcjonowanie jest bowiem uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, szczególnie wśród małych przedsiębiorstw. Pomocnymi w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców ("e-PUNKT"), który jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania e-PUNKTU przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz adresowane są do każdego, kto w swojej działalności zawodowej lub prywatnej korzysta z Internetu.

Działania e-PUNKTU mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Są one realizowane poprzez opracowywanie oraz udostępnianie publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych, promocję e-PUNKTU i jego oferty podczas wydarzeń zewnętrznych (targi, konferencje, seminaria itp.), a także prowadzenie strony internetowej pod adresem www.e-punkt.gov.pl. Strona ta zawiera informacje oraz porady na temat prawa obrotu elektronicznego, w tym: artykuły tematyczne, aktualności, bazę aktów prawnych, e-booki, nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a także Formularz zadawania pytań, za pomocą którego można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu elektronicznego.

W ostatnim czasie w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne, które są szczególnie przydatne w kontekście nadchodzących zmian przepisów konsumenckich: "Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach."oraz "Dyrektywa konsumencka - opis wybranych zmian".

Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl.

Zambrów, 05.12.2014 r.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa  Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w  zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronic internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzvwdzeni.gov.pl

Zambrów, 03.12.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady II Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zambrowskiego;
  2. ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa;
  3. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych;
  4. zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Zambrów, 02.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: "Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.
Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:

Doradztwo dedykowane -  na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szkolenia stacjonarne -  dwa warianty szkoleniowe programu:

  • Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP - m.in. Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.
  • Środowiskowe rozwiązania w MŚP - m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.

E - learning -  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska - certyfikaty te wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.  

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem (śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: dkantorowicz@gsdeuroplus.pl bądź telefonicznie: (22)  320 - 54 - 40 : (+48) 530 - 324 - 090.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/

Zambrów, 25.11.2014 r.

Nr GK. 6833.3.2014

                       
ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 6 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych i Skarbu Państwa  oznaczonych działkami nr 60/10, 64/5, 65/3, 66/3, 86/3  położonych w obrębie Modzele Skudosze  gmina Łomża oraz działką nr 29/7 położoną w obrębie Czerwony Bór gmina Zambrów, które z mocy prawa podlegają przejęciu na rzecz Gminy Łomża zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 21.11.2014 r. Nr AB.6740.2.6.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni  od podpisania umowy.
Oferty należy złożyć do dnia 1 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatów  szacunkowych dla nieruchomości położonych w Modzelach Skudoszach gm. Łomża i Czerwonym Borze gm. Zambrów".

Z up. Starosty
Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Zambrów, 02.11.2014 r.

15-lecie Powiatu Zambrowskiego

17 października 2014 r. obchodziliśmy jubileusz 15-lecia Powiatu Zambrowskiego. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Celebrowali ją JE ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski oraz proboszczowie zambrowskich parafii - ks. dziekan Jerzy Samsel, ks. Marian Olszewski oraz ks. Sławomir Banach.

Po mszy świętej w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu. Uczestniczyli w niej m.in.: JE Ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski, senator Bohdan Paszkowski, poseł Dariusz Piątkowski, generał Bogdan Kołakowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, a także radni, członkowie zarządu Powiatu Zambrowskiego I, II, III i IV kadencji oraz młodzież ze szkół należących do Powiatu Zambrowskiego.

Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących przygotowanym przez Katarzynę Nitę-Murawską, nauczycielkę muzyki.

 

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC1056.JPG
_DSC1062.JPG
_DSC1078.JPG
_DSC1096.JPG
_DSC1101.JPG
_DSC1104.JPG
_DSC1109.JPG
_DSC1111.JPG
_DSC1119.JPG
_DSC1132.JPG
_DSC1135.JPG
_DSC1146.JPG
_DSC1148.JPG
_DSC1151.JPG
_DSC1154.JPG
_DSC1158.JPG
_DSC1168.JPG
_DSC1176.JPG
_DSC1179.JPG
_DSC1185.JPG
_DSC1187.JPG
_DSC1190.JPG
_DSC1194.JPG
_DSC1198.JPG
_DSC1204.JPG
_DSC1210.JPG

Zambrów, 02.11.2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/521/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku"

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zambrów, 23.10.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 30 października 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  2. przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
 8. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 9. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Zambrów, 14.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Zambrowskiego

        Na podstawie art. 39, art. 51, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, ze została sporządzona:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla uproszczonych planów urządzenia lasu opracowanych na okres 01.01.2015r. - 31.12.2024r., dla powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Rutki, w obszarze NATURA 2000, w obrębach ewidencyjnych: Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 121, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa w godzinach urzędowania lub przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  starosta@powiatzambrowski.com.

Informację o projekcie ww. uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie pod adresem: www.powiatzambrowski.com.

Załącznik do obwieszczenia

Zambrów, 14.10.2014 r.

SZKOŁA PARTYCYPACJI
2014-2015

Fundacja SocLab zaprasza na pierwszą w województwie podlaskim "Szkołę Partycypacji"!

Udział w niej umożliwi Ci:

 • nabycie pogłębionej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej
 • zdobycie umiejętności, by od wiedzy przejść do działania
 • spotkanie się z otwartymi, pełnymi entuzjazmu i chętnymi do współpracy praktykami partycypacji
 • nabycie doświadczenia poprzez udział w modelowych konsultacjach społecznych
  w województwie podlaskim


Uczestnicy/uczestniczki

Szkoła skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, urzędników, przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych z województwa podlaskiego, którzy chcą w twórczy sposób uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, budować dobrą kulturę współpracy między mieszkańcami a samorządem.

Program Szkoły

Program Szkoły Partycypacji oparty jest o trzy podstawowe zasady:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - nie robimy tylko wykładów, ale będziemy pracować warsztatowo; zajęcia
prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy jednocześnie są praktykami partycypacji
WSPÓŁPRACA - chcemy budować wojewódzką sieć praktyków partycypacji. Chcemy współpracować z absolwentami szkoły i tworzyć z nimi nowe pomysły i projekty.
PRAKTYKA - uczestnicy Szkoły Partycypacji będą mieli wyjątkową możliwość wypróbowania swojej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzonych przez Fundację SocLab procesów partycypacji (np. konsultacji społecznych) w gminach województwa podlaskiego. Razem będziemy tworzyć modelowe rozwiązania dla działań partycypacyjnych dla wybranych gmin.

Tematy spotkań w "Szkole Partycypacji":

 • narzędzia i techniki partycypacji,
 • konsultacje społeczne (od planowania do ewaluacji),
 • metody badań społecznych przydatne w partycypacji,
 • partnerstwa lokalne,
 • animacja lokalna,
 • nowe media w partycypacji,
 • podstawy pracy warsztatowej

Logistyka

Szkolenie trwa 100 godzin lekcyjnych, tj. 5 zjazdów w następujących terminach:
07-09.11.2014
05-07.12.2014
16-18.01.2015
20-22.02.2015
20-22.03.2015
Miejsce szkolenia: 15 km od Białegostoku
Liczba uczestników: 16 osób

Dodatkowe informacje
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne, noclegi i wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia
Aby zgłosić się do udziału w Szkole Partycypacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) i przesłać go mailem na adres: soclab@soclab.org.pl do 24.10.2014 r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole Partycypacji określa Regulamin (w załączeniu).

Zambrów, 14.10.2014 r.

Konsultacje społeczne projektu
PROGRAMU ROZWOJU POWIATU ZAMBROWSKLIEGO DO ROKU 2020

Stosownie do postanowienia art. 19b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm., zapraszam jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do Roku 2020.

Opinie i uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@st.zambrow.wrotapodlasia.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 • osobiście pod powyższym adresem.

Zapraszam do wspólnego kształtowania rozwoju naszego powiatu.

Zambrów, 01.10.2014 r.

Jesienne atrakcje na targach w Szepietowie

Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy. Targi Ogrodnicze będą doskonałą okazją do uzupełnienia kolekcji roślin i poznania nowinek ogrodniczych. 11 i 12 października zapraszamy do Szepietowa na dwudzieste pierwsze Jesienne Targi Ogrodnicze i drugie Targi Leśne

Miłośnicy przydomowych sadów i ogrodów będą mogli wybierać wśród bogatego asortymentu drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, bylin, cebul kwiatowych, kwiatów doniczkowych oraz warzyw i owoców sezonowych. Rękodzielnicy zaprezentują swoje wyroby, a producenci regionalni przywiozą podlaskie przysmaki. Pszczelarze zaoferują wartościowe miody z podlaskich pasiek, które będą jak znalazł na zimę.

Targom Ogrodniczym po raz drugi będą towarzyszyć Targi Leśne "Las i my". To jedyne, tak wielkie w województwie podlaskim, wydarzenie związane z lasem. To doskonała okazja do poznania aktualnych trendów i nowości związanych z rynkiem drzewnym i gospodarką leśną. Zainteresowani będą mogli skorzystać z doradztwa leśnego. Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji: konkursów i zabaw edukacyjnych, a także pokazy sygnalistów myśliwskich.

W programie targów ogrodniczych:
Podsumowanie konkursów "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego" i "Piękna i estetyczna wieś".
Rozstrzygnięcie konkursów: Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Hit Targów Ogrodniczych.
Doradztwo specjalistów PODR w Szepietowie i instytucji obsługujących rolnictwo.

W programie targów leśnych:
Otwarte forum dyskusyjne pt. "Organizacja nadzoru nad lasami niepaństwowymi".
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Las i my".
Rozstrzygnięcie konkursu Hit Targów Leśnych "Las i my".

Zambrów, 30.09.2014 r.

Komisarz Wyborczy
w Łomży

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać powiatowe komisje wyborcze, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 5.

§ 2. Powołać miejską komisję wyborczą w mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 6.

§ 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 7 do nr 42.

§ 4. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1 - 3.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łomzy
Jan Leszczewski

Załącznik 5
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 22 września 2014 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Zambrowie Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 pok. 17 skład komisji:

 1. Tomasz Makaruk
  zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego
 2. Anna Brandt, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. Przemysław Dąbrowski, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KWW Kołniacy
 4. Ewa Anna Kalinowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
 5. Bogusława Kołakowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KWW Razem
 6. Sławomir Kotowski, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP
 7. Grażyna Piątkowska, zam. Zambrów
  zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Zambrów, 30.09.2014 r.

Uchwała Nr 3
Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie § 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych Powiatowa Komisja
Wyborcza w Zambrowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się nw. harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie:
codziennie (w dniach pracy Starostwa - z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)
w godz. od 12.00 do 14.00;
6 października od godz. 12.00 do 16.00;
7 października od godz. 12.00 do godz. 24.00.

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Makaruk

Zambrów, 30.09.2014 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Stosownie do § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070) Zarząd Powiatu Zambrowskiego stwierdza, co następuje:

 1. Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 były przeprowadzone, z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 8 do 15 września 2014 r.
 2. Konsultacje przeprowadzono poprzez:
  1. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  2. przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie;
  3. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej.
 3. W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek dot. projektu Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
 4. Zgodnie z § 7 ww. uchwały konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Zambrów, 30.09.2014 r.

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zambrowie odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło sześciu nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski. Obradom komisji przewodniczył Wicestarosta Zambrowski - Stanisław Rykaczewski. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Starosta Zambrowski - Stanisław Krajewski odebrał ślubowanie i wręczył Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyższy awans zawodowy uzyskali nauczyciele Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie: p. Justyna Nowowiejska, p. Aneta Janczarska, p. Marta Mieczkowska, p. Marta Dybowska i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu: p. Marzena Szarkowska, p. Magdalena Ewa Stypułkowska.

Wszystkim nauczycielom składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
Mianowanie nauczycieli 036.jpg
Mianowanie nauczycieli 046.jpg
Mianowanie nauczycieli 057.jpg
Mianowanie nauczycieli 058.jpg
Mianowanie nauczycieli 064.jpg
Mianowanie nauczycieli 070.jpg
Mianowanie nauczycieli 082.jpg
Mianowanie nauczycieli 095.jpg
Mianowanie nauczycieli 105.jpg
Mianowanie nauczycieli 111.jpg
_DSC0970.JPG
_DSC0973.JPG
_DSC0978.JPG
_DSC0982.JPG
_DSC0986.JPG
_DSC0991.JPG
_DSC0995.JPG
_DSC0998.JPG
_DSC1001.JPG
_DSC1006.JPG
_DSC1010.JPG
_DSC1013.JPG

Zambrów, 26.09.2014 r.

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  zaprasza w dniu 29 września 2014 r. o godz. 12.00   Sala konferencyjna Nr 18 (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz szkolenie rodzin zastępczych i naturalnych na temat: "Problemy wychowawcze - jak pomóc sobie i dziecku".  

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Zambrów, 26.09.2014 r.

Nr GK.684.14.2014 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
zaprasza rzeczoznawców majątkowych

do złożenia oferty  na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe dla celów aktualizacji opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu zgodnie z wykazem poniżej.

W ofercie należy podać cenę (brutto) sporządzenia operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie zamieszczonych w wykazie oraz za sporządzenie wszystkich operatów. Umowa zostanie zawarta na całość zamówienia lub część w zależności od oferowanej ceny jednostkowej.

Wykaz nieruchomości

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 06 października 2014 r. do godz. 1045, podając Nr sprawy.

 1. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel. 086-271-32-96 wew.37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2014 r. o godz. 1100.
 3. Oferent zostanie powiadomiony o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie tej pracy.

Termin realizacji nie może przekroczyć 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta na sporządzenie określonej ilości operatów szacunkowych dla nieruchomości wymienionych w powyższym wykazie w zależności od oferowanych kosztów jednostkowych sporządzenia jednego operatu.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 16.09.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 157/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., w dniu 17 września 2014 roku, o godzinie 12:00 na 60 s zostanie uruchomiony system alarmowania na terenie Miasta Zambrów. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 12.09.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 19 września 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2021;
  3. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2015 r. środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Zambrów pod nazwą "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106052B we wsi Nowy Borek" ;
  4. wyrażenia zgody na współuczestnictwo w projekcie "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";
  5. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi w miejscowości Stary Laskowiec oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 2023B;
  6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  7. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zambrowskiego;
  8. nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie;
  9. uchwalenia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020";
  10. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.
 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2013 r.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie za rok 2013 i pierwsze półrocze 2014 r. oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 10. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 11. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2013 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015 za rok 2013.
 13. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2012 - 2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji za rok 2013 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013-2018.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie za rok 2013.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Zambrów, 11.09.2014 r.

Zapraszamy 14 września do Szepietowa

Już po raz kolejny kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 14 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Plantatorzy kukurydzy będą mieli okazję obejrzeć poletka z kolekcją kukurydzianych mieszańców. Na polach PODR w Szepietowie założono kolekcję 126 odmian o różnej klasie wczesności z 21 firm nasiennych.

Po raz pierwszy na polu kukurydzy wydzielona została cześć, na której prowadzona jest intensywna technologia uprawy - "TOP Kukurydza". Związane jest to z stosowaniem nawożenia startowego podczas siewu w postaci fosforanu amonu, pogłównym nawożeniem w postaci mocznika i soli potasowej w trzech różnych dawkach oraz ochroną fungicydową.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zainteresowani będą mogli zobaczyć wyniki doświadczenia z intensywną technologią uprawy kukurydzy na ziarno.

Specjaliści PODR w Szepietowie przedstawią nowe możliwości zastosowania kukurydzy, a także pomogą w wyborze odpowiednich odmian. Przedstawiciele firm oferujących nasiona kukurydzy udzielą wszechstronnych informacji na temat wymagań i uprawy poszczególnych odmian. Dodatkowo szeroką ofertę produktów zaprezentują firmy z branży rolniczej m.in. producenci maszyn, urządzeń do zbioru i konserwacji kukurydzy, a także środków do produkcji rolnej.

W tym roku na zwiedzających czeka wiele atrakcji, m.in. pokazy pracy maszyn do zbioru kukurydzy i zagospodarowania resztek pożniwnych. Zainteresowanych prawidłowym wykonaniem zabiegu orki zapraszamy na VII finał Wojewódzkiego Konkursu Orki.

Tradycyjnie targom towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich" przeprowadzonego przez KRUS oddział w Białymstoku.
Merytorycznym uzupełnieniem Podlaskiego Dnia Kukurydzy będą wykłady na temat "Integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami" i "Wartości odżywczej kukurydzy i jej zastosowania w żywieniu człowieka".

Zapraszamy również na degustację potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy "Kukurydza - słoneczne ziarno zdrowia" finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zambrów, 09.09.2014 r.

Nr GK.684.13.2014 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
zaprasza rzeczoznawców majątkowych

do złożenia oferty  na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiotem wyceny są nieruchomości  gruntowe dla celów aktualizacji opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wykazem poniżej.

W ofercie należy podać cenę (brutto) sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym jednej osoby fizycznej bądź prawnej zamieszczonej w wykazie oraz za sporządzenie wszystkich operatów. Umowa zostanie zawarta na całość zamówienia lub część w zależności od oferowanej ceny jednostkowej.

Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym złożone z działek

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 125 do 17 września 2014 r. do godz. 1045, podając Nr sprawy.

 1. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.086-271-32-96 wew. 37
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września  2014 r. o godz. 11:00.
 3. Oferent zostanie powiadomiony o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie tej pracy.

Termin realizacji nie może przekroczyć 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta na sporządzenie określonej ilości operatów szacunkowych dla nieruchomości wymienionych w powyższym wykazie w zależności od oferowanych kosztów jednostkowych sporządzenia jednego operatu.

Zambrów, 02.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ZAMBROWSKIEGO
z dnia 1września 2014 r.
o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Zambrowskiego, ich numerach
i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie

Na podstawie art. 422 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Zambrowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Miasto Zambrów

9

2

Gmina Zambrów
Gmina Szumowo

5

3

Gmina Rutki
Gmina Kołaki Kościelne

3

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie znajduję się w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 17, tel. 86 271 24 18, wew. 49.

STAROSTA ZAMBROWSKI
Stanisław Krajewski

Zambrów, 02.09.2014 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu Zambrowskiego uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
Przedmiot konsultacji: Projekt Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

 1. Termin konsultacji: od 8 do 15 września 2014 r.
 2. Formy konsultacji: Konsultacje przeprowadza się poprzez:
  1. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  2. przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 135.
  3. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej, adres: informatyk@powiatzambrowski.com
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu podlegającego publikacji: www.powiatzambrowski.com.
 4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 5. Powyższe konsultacje przeprowadzane są na podstawie Uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070).
 6. Uczestnicy konsultacji (organizacje pozarządowe) składający opinie osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią swojego imienia i nazwiska, w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentacji grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Zarząd Powiatu nie będzie rozpatrywał opinii anonimowych lub nie zawierających ww. informacji o uczestnikach.
Załącznik:
- program współpracy

Zambrów, 02.09.2014 r.

K OMU N I K A T
Komisarza Wyborczego
w Łomży
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetów wyborczych


Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa od następujących podmiotów:

 • komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 • komitetów wyborczych wyborców.

Komisarz Wyborczy w Łomży jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z terenu powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomży.

Zawiadomienia przyjmowane będą w dni robocze, począwszy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, do dnia 8 września 2014 r. (poniedziałek) - w godz. 7:30 -15:30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.:

 • o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji
  społecznej,

które dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną bądź w inny sposób doręczone do siedziby organu wyborczego (np. wysłane pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki (art. 9 §1 Kodeksu Wyborczego).

Informacje telefoniczne w powyższej sprawie udzielane są pod numerem: 86 216-44-97.

Komisarz Wyborczy
Jan Leszczewski

Zambrów, 18.08.2014 r.

Nr GK. 6833.2.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości będącej uprzednio w posiadaniu osób fizycznych (Wspólnota gruntowa ) oznaczonej działką nr 2621/5 o pow.0,0415 ha położoną przy ulicy Brzozowej w Zambrowie przejętej z mocy prawa na rzecz Miasta Zambrów zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 25.06.2014 r. Nr AB.6740.2.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatu celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatu 14 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej przy ulicy Brzozowej w Zambrowie".

Z up. Starosty
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Zambrów, 18.08.2014 r.

Bezpieczne wakacje

Ogólnopolska akcja "Bezpieczne wakacje" prowadzona jest w ramach programu na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa i trwa od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r. Jej celem akcji zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Według statystyk corocznie szczególnie w okresie wakacji, kilka tysięcy dzieci ulega śmiertelnym wypadkom lub doznaje poważnych obrażeń. Starostwo Powiatowe w Zambrowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie w dniu 9 lipca 2014 r. rozpoczęło promowanie bezpiecznych zachowań na terenie dwóch gmin powiatu zambrowskiego, tj. Gminy Zambrów i Gminy Szumowo. Przedstawiciele powyższych instytucji poprzez bezpośrednie spotkania z mieszkańcami gmin promowali profilaktykę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie wypadkom podczas prac polowych i w gospodarstwie rolnym. Czynna akcja podjęta przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie ma głównie na celu wzrost świadomości na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w gospodarstwie rolnym oraz wzmocnienie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu i uwrażliwienie już najmłodszych na aspekt bezpieczeństwa. W dniu 7 sierpnia 2014 r. odbędzie się kolejny etap akcji powiatowej "Bezpieczne wakacje". Przedstawiciele samorządu oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo spotkają się z mieszkańcami Gminy Rutki i Gminy Kołaki Kościelne, a podczas tych spotkań rozdaną zostanę również materiały promujące profilaktykę bezpieczeństwa.     

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0842.JPG
_DSC0856.JPG
_DSC0859.JPG
_DSC0863.JPG
_DSC0869.JPG
_DSC0876.JPG
_DSC0882.JPG
_DSC0892.JPG
_DSC0901.JPG
_DSC0905.JPG
_DSC0914.JPG
_DSC0918.JPG
_DSC0925.JPG
_DSC0927.JPG
_DSC0935.JPG
_DSC0940.JPG
_DSC0947.JPG
_DSC0958.JPG
_DSC0962.JPG

Zambrów, 13.08.2014 r.

Bezpłatny projekt "Równi na rynku pracy.

Młodzieżowe Centrum  Kariery OHP w Zambrowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: "Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata zamieszkującej tereny wiejskie, nie pracującej, nie uczącej się i nie korzystającej z żadnych kursów bądź szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja trwa do 15 września.
W ramach projektu planowane są m.in.

 • szkolenia zawodowe(w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • grupowe i indywidulane  porady zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B ( ewentualnie uprawnienia do kierowania ciągnikiem)
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • warsztaty komputerowe
 • kursy językowe
 • pośrednictwo pracy
 • trening umiejętności społecznych
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe
 • wsparcie opiekunów

W ramach projektu zapewniamy

 • udział w zajęciach wraz z wyżywieniem
 • dofinansowanie do kosztów na zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie NNW

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
Ul. Papieża Jana Pawła II 14
18-300 Zambrów
Tel 86 271 11 80

Udział w projekcie można zgłosić telefonicznie lub osobiście.

Zambrów, 31.07.2014 r.

Informacja o planowanym włączeniu syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Od wielu lat, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, środowiska kombatanckie wraz z władzami samorządowymi organizują uroczystości dla uczczenia tego szczególnego w historii Polski i Warszawy wydarzenia. W ten sposób przyczyniamy się do utrwalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim, o bohaterskim zrywie Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy, o cenie zapłaconej przez ludzi i miasto za walkę o wolność i niepodległość.

Dla podkreślenia godziny "W" - rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na jedną minutę zostaną włączone wszystkie syreny alarmowe na terenie miasta Zambrów.

Zambrów, 31.07.2014 r.

Oficjalne rozpoczęcie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Zambrowie

28 lipca 2014 r. oficjalne rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją placówki Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Radni Powiatu Zambrowskiego.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Zambrowa i okolic będą mieli lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zambrowski szpital zyska nowy, wyposażony w trzy sale blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny: aparat RTG z ramieniem C i artroskop. Ponadto w budynku znajdzie się nowa Izba Przyjęć, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia dla lekarzy, świetlica oraz sala szkoleniowa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC0762.JPG
_DSC0765.JPG
_DSC0768.JPG
_DSC0771.JPG
_DSC0773.JPG
_DSC0779.JPG
_DSC0786.JPG
_DSC0808.JPG
_DSC0809.JPG
_DSC0823.JPG

Zambrów, 20.07.2014 r.

Budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie

8 lipca Zarząd Województwa, pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego, zdecydował o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w budynku Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Inwestycja ta znajdowała się na liście projektów kluczowych od kilku lat. Jej wartość to ponad 12,4 mln zł z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 8,8 mln zł.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Zambrowa i okolic będą mieli lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Szpital Powiatowy w Zambrowie zyska nowy, wyposażony w trzy sale blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny: aparat RTG z ramieniem C i artroskop. W powstającym budynku znajdzie się nowa Izba Przyjęć, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia dla lekarzy, świetlica oraz sala szkoleniowa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12
_DSC0671.JPG
_DSC0676.JPG

Zambrów, 18.07.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu

 1. W dniu 17.07.2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 18 w Starostwie Powiatowym
  w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej 3, Komisja Przetargowa przeprowadziła drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwonym Borze gm. Zambrów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 46,39 m2 z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6,93 m2 w budynku wielolokalowym nr 60 wraz z udziałem wynoszącym 5332/160910 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w działce nr 58/10 o pow. 0,6924 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w  Zambrowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr LM1Z/00023892/7.

 1. Do przetargu na przedmiotową nieruchomość zgłosił się jeden uczestnik, który został dopuszczony do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 36 500,00 zł. W wyniku licytacji osiągnięto cenę w wysokości  36 870,00 zł.  
 3. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Paszkiewicz
  Na tym komisja zamknęła drugi przetarg ustny nieograniczony.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 17.07.2014 r.

Modernizacja drogi Głębocz Wielki - Rząśnik

Zakończyła się przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Głębocz Wielki-Rząśnik, do granicy województwa mazowieckiego. We wtorek 15.07.2014 r. Starosta Stanisław Krajewski i wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański, w obecności wykonawcy oraz przedstawiciela GDDKiA, odebrali inwestycję. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 1,6 kilometra.

Inwestycja ta została wykonana we współpracy Powiatu Zambrowskiego z Gminą Szumowo. Kwota inwestycji wyniosła ponad milion złotych. Powiat na inwestycję przekazał około 524 tys. zł, natomiast Gmina Szumowo około 485 tys. zł.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0680.JPG
_DSC0693.JPG
_DSC0700.JPG
_DSC0703.JPG

Zambrów, 10.07.2014 r.

LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

Szanowni Rolnicy !

Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.

W roku 2013 odnotowano ponad 20 poważnych wypadków. Dwa z nich przyniosły śmierć poszkodowanym, a kilkanaście osób zostało inwalidami. Wśród poszkodowanych było dwoje dzieci. Najwięcej wypadków zdarzyło się podczas przewożenia pasażerów w miejscach niebezpiecznych takich jak: przyczepy załadowane i puste, błotniki, stopnie wejściowe, czy belki maszynowe ciągników, dyszle przyczep i pomosty kombajnów oraz  usuwania awarii tzw. zapchań, czy regulacji włączonych maszyn, szczególnie pras rolujących.
Aby uniknąć podobnych nieszczęść należy:

 1. doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do prac żniwnych do dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu,
 2. stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
 3. bezpiecznie przewozić osoby pracujące przy żniwach z i  na pole, na przykład samochodem osobowym lub rowerem,
 4. zapewnić dzieciom opiekę dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom
  w pracy na polu,
 5. zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
 6. nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu.

Apeluję by szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież do lat 15. Jeżeli ich pomoc jest niezbędna w Państwa gospodarstwie, to tylko przy takich pracach, które mogą wykonać za względu na swoje warunki fizyczne i psychiczne. Nie powinny one samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy. Wszystkie podjęte działania zapobiegawcze pozwolą uniknąć wypadków przy pracach żniwnych.
W lipcu i sierpniu pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzą, już po raz kolejny
w ciągu ostatnich lat  Państwa gospodarstwa. Proszę ich się nie obawiać, bo przychodzą do państwa jako doradcy mający za zadanie pomóc, doradzić i pokazać jak można poprawić bezpieczeństwo pracy w Państwa gospodarstwie. Jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie "Żniwa mogą być bezpieczne", którego regulamin zamieszczamy w zakładce.

Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
Marek Aleksiejuk

Regulamin konkursu

"Żniwa mogą być bezpieczne"

 1. Organizatorami konkursu są:
  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
 2. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
 3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na  terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
 4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 25 sierpnia 2014 roku.
 5. Zasady udziału w konkursie:
  • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. /0 85/-67-857-05, 67-857-07 i 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna.
  • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
  • Ocenie będzie podlegać:
   • stan techniczny maszyn używanych do prac,
   • wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
   • wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),
   • udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
   • przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2014. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

Zambrów, 10.07.2014 r.

Bezpieczne Wakacje 2014

Celem akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Powiat zambrowski bierze czynny udział w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu. W dniu 9 lipca 2014 r. w czasie konferencji prasowej Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski omówił cele i założenia akcji na terenie Powiatu Zambrowskiego. Po spotkaniu Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski we współpracy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w osobach: sierżant sztabowy Albert Sienicki, starszy sierżant Agnieszka Predko oraz przedstawicielem Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie Antonim Gogolińskim wyjechali w teren, gdzie wręczali publikacje promujące bezpieczne zachowania podczas wykonywania prac rolniczych, wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz publikację Państwowej Inspekcji Pracy tj.: "Przygoda na wsi" i "Bądź bezpieczny w gospodarstwie".

W czasie spotkań z mieszkańcami gminy Zambrów i Szumowo omawiano zasady bezpieczeństwa podczas codziennych czynności, jak również podczas wykonywania prac oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie dziękuje Państwowej Inspekcji Pracy za udostępnienie materiałów promujących zasady bezpieczeństwa.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0616.JPG
_DSC0620.JPG
_DSC0625.JPG
_DSC0629.JPG
_DSC0631.JPG
_DSC0634.JPG
_DSC0637.JPG
_DSC0640.JPG
_DSC0642.JPG
_DSC0650.JPG
_DSC0652.JPG
_DSC0657.JPG
_DSC0664.JPG

Zambrów, 08.07.2014 r.

VI EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza VI edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

 1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2014 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Karolina Witeska-Chmielewska, e-mail kwiteska@fdpa.org.pl tel. 784 013 951, Anna Czapla, e-mail a.czapla@fdpa.org.pl, tel. 531 829 506; tel. 22 864 03 90, fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Zambrów, 07.07.2014 r.

OR.272.7.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza do składania ofert na druk informatora Powiatu Zambrowskiego.

I. Parametry techniczne publikacji:
Format A4, 4+4 kolory CMYK, papier kredowy 150g, okładka miękka foliowana 170g, objętość publikacji 36 stron, oprawa zeszytowa szyta dwa razy drutem, opracowanie graficzne, skład.

II. Ofertę cenową (wg wzoru w załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia) uwzględniającą całość kosztów wykonania publikacji wraz z jej dostarczeniem do Starostwa Powiatowego w Zambrowie, należy składać na adres e-mail: informatyk@powiatzambrowski.com do dnia 10.07.2014 r.

W ofercie cenowej należy podać dwa warianty nakładu publikacji dla 3000 szt. oraz 5000 szt.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN.

III. Termin wykonania zamówienia
Do 10.08.2014 r.

IV. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena

Załącznik:
- formularz ofertowy

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 25.06.2014 r.

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci,

ponawiam niezmienny apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Wiele dzieci mieszkających na terenach wiejskich czas wolny od nauki spędzi w miejscu zamieszkania. My, dorośli, jesteśmy zobowiązani dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo, zwracając ciągłą uwagę na konieczność prawidłowych zachowań, nie tylko dzieci, ale i wszystkich osób w otoczeniu pracy rolniczej, w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, w miejscach wykonywania różnych czynności w gospodarstwie, w ruchu drogowym.

Spiętrzenie sezonowych prac zwiększa, niestety, ryzyko wypadków. Stosując się do "Zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym", zachowując rozwagę i troskę o swych najbliższych, ochronimy ich i siebie przed ryzykiem wypadków.
Drodzy Rodzice, bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci zależy m.in. od zapewnienia im właściwej opieki w czasie, gdy będą Państwo zaabsorbowani pracą w trudnym okresie żniw i zbioru płodów rolnych.

Szanowni Rolnicy, zanim zostanie uruchomiony ciągnik, samochód, maszyna czy jakikolwiek sprzęt rolniczy, konieczne jest upewnienie się, że nie ma w pobliżu dzieci, zwłaszcza najmłodszych.

W gospodarstwie rolnym nie można powierzać dzieciom zajęć ponad ich wiek i możliwości psychofizyczne, takich, które stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Dzieci nie mogą obsługiwać maszyn i urządzeń rolniczych, kierować ciągnikami, przebywać na ładunkach podczas transportu, wykonywać oprysków, obsługiwać zwierząt gospodarskich, wchodzić na maszyny, sterty, do wykopów, silosów.
Drogie Dzieci, do Was apeluję o to, abyście nie zapominały, że Wasza zabawa musi być bezpieczna. Zawsze informujcie Rodziców, gdzie i jak chcecie się bawić.

Życzę Wam zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji, a Waszym Rodzicom Rolnikom - przede wszystkim sprzyjającej pogody, bezwypadkowej pracy i dobrych zbiorów.

PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Artur Brzóska

Zambrów, 25.06.2014 r.

Nr GK. 6833.1.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych oznaczonych działkami nr 146/1 i 148/1 położonych w obrębie Zagroby Zakrzewo gmina Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 15.05.2014 r. Nr AB.6740.2.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatów  szacunkowych dla nieruchomości położonych w Zagrobach Zakrzewo".

Z up. STAROSTY
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Zambrów, 25.06.2014 r.

INFORMACJA

W związku z pismem znak: RI.6164.6.2014 Starostwa Powiatowego w Zambrowie, z dnia 19 maja 2014 r, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dotyczącym planowanego przedsięwzięcia polegającego na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Rutki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w pismie znak: WPN.611.18.2014.AP z dnia 18 czercwa 2014 r., na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuje że, Starostwo może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obrębów ewidencyjnych:

Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok,
Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Bystry - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Wielobory - poza obszarem Natura 2000, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie - poza obszarem Natura 2000, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.

Zambrów, 20.06.2014 r.

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie - ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny "profil zaufany" czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne - np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały - te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

Zambrów, 18.06.2014 r.

Zapraszamy do Szepietowa - rolniczej stolicy Podlasia

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 28-29 czerwca 2014 roku na Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.

Już po raz dwudziesty pierwszy na terenach Agroareny w Szepietowie odbędzie się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W tym roku zostanie wzbogacona o dodatkowe niezwykłe przedsięwzięcia. Po raz trzeci w Szepietowie zagości Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego zrzeszająca hodowców bydła mlecznego ze wszystkich zakątków Polski.

Wystawę w Szepietowie uświetni II Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, ukazująca bogatą różnorodność zwierząt tego gatunku. Króliki o najrozmaitszych odmianach barwnych oraz rozmiarach, od miniaturek po olbrzymy, urzekną każdego uczestnika wystawy.

Hodowcy i jednocześnie pasjonaci z dumą zaprezentują wyniki swojej pracy hodowlanej. Przygotowane do prezentacji zwierzęta będą walczyć o uzyskanie tytułu superczempiona, czempiona lub wiceczempiona Wystawy w swoich kategoriach. Członkowie komisji oceniających  określą wartość hodowlaną prezentowanych zwierząt. W jednym miejscu będzie można zobaczyć czołówkę krajowej hodowli bydła mlecznego i królików rasowych, jak również sukcesy hodowców bydła mięsnego, koni i owiec z regionu.

Zwiedzający podczas Wystawy będą mieli okazję zobaczyć wyniki pracy uczestników Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców organizowanej po raz pierwszy przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tradycyjnie zobaczymy niezwykle widowiskowy konkurs Młodych Hodowców. Dzieci zaprezentują się z hodowlanymi "pupilami", a za wytrwałość i odwagę otrzymają nagrody.

28-29 czerwca 2014 r. tereny wystawowe PODR w Szepietowie staną się areną, na której zostanie rozegrana walka osiągnięć hodowlanych krajowych i podlaskich hodowców.

Do Szepietowa przyjadą znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych, firmy paszowe, nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące rolnictwo. Nie zabraknie również firm dbających o postęp hodowlany z zakresu genetyki. Szepietowo przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Kontakty zawarte w czasie czerwcowych spotkań owocują wieloma przedsięwzięciami, które budują infrastrukturę podlaskiego rolnictwa.

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, ekonomiki produkcji, ekologii i agroturystyki Ponadto na tegorocznej Wystawie zostanie przeprowadzony blok seminaryjny obejmujący swoją tematyką problematyczne aspekty hodowli bydła i trzody chlewnej.

Warto w ostatni weekend czerwca odwiedzić rolniczą stolicę Podlasia.

Załącznik:
- program wystawy

Zambrów, 18.06.2014 r.

UWAGA !
Zmiana terminu przyjmowania wniosków
w ramach modułu I pilotażowego programu
"Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, nie ulega zmianie upływa 30 września 2014 r.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro, pokój 133.

Zambrów, 18.06.2014 r.

KOLARSKIE MISTRZOSTWA GMINY SZUMOWO

22 czerwca 2014 r. w niedzielę odbędą się Kolarskie Mistrzostwa Gminy Szumowo. Biuro zawodów oraz Start i Meta usytuowane będą  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Zapisy zawodników odbywać się będą  w godz. 8:30 - 11:30.

Pierwszy wyścig szosowy rozegrany zostanie na dystansie 0,5 km. W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta  (wiek przedszkolny)
 • chłopcy  (wiek przedszkolny)

Drugi wyścig szosowy rozegrany zostanie na dystansie 1 km. W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta   klasa I, II i III szkoły podstawowej
 • chłopcy  klasa I, II i III szkoły podstawowej   

Trzeci wyścig  szosowy  rozegrany zostanie na dystansie 10 km (Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Szumowo). W ramach tego wyścigu zawodnicy będą startować w następujących konkurencjach:

 • dziewczęta klasa IV, V , VI szkoły podstawowej
 • chłopcy klasa IV, V , VI szkoły podstawowej
 • dziewczęta klasa I, II, III gimnazjum                       
 • chłopcy klasa I, II, III gimnazjum
 • kobiety
 • mężczyźni
 • mężczyźni (dystans 20 km - dwie pętle)
    

Czwarty wyścig przełajowy rozegrany zostanie w ramach cyklu imprez Legia MTB Maraton 2014. Wyznaczone będą  trasy przebiegające przez tereny kompleksów leśnych wokół miejscowości Szumowo. Najdłuższa trasa - główny maraton "Giga" - wyniesie około 60 - 80 km, zaś dwie krótsze - wyścigi mini i mega - odpowiednio 15 - 20 km i 40 - 50 km. Szczegółowe informacje  do pobrania na stronie internetowej http://www.legia-mtbmaraton.pl

We wszystkich wyścigach obowiązkowe jest posiadanie kasku rowerowego.

Mieszańcy gminy Szumowo oraz wszyscy mieszańcy powiatu Zambrowskiego startują bezpłatnie we wszystkich wyścigach odbywających się  w dniu 22 czerwca 2014 r. Przy rejestracji należy poinformować organizatorów o tym, że jest się mieszkańcem gminy Szumowo lub powiatu Zambrowskiego.

Impreza odbywająca się w Szumowie jest finansowana ze środków własnych organizatora, gminy

Zambrów, 13.06.2014 r.

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Na mocy uchwały podjętej przez Sejm RP w 2006 roku 30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to dobra okazja, aby szeroko mówić o dzieciach pozbawionych ciepła rodzinnego domu i warunków do normalnego funkcjonowania oraz o ludziach gotowych przyjąć je pod swój dach.

Integracja rodzin zastępczych oraz propagowanie rodzicielstwa zastępczego jest ważnym elementem życia społecznego, który zasługuje na większą uwagę ze względu na pełnione funkcje, zadania i niejednokrotnie stawianie naprzeciw licznych trudności. W związku z tym już po raz kolejny zorganizowany jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, pozwalający na zawiązanie silniejszych relacji pomiędzy osobami sprawującymi rodzicielską pieczę zastępczą, a wychowankami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim pod Patronatem Starosty Zambrowskiego Stanisława Krajewskiego w dniu 7 czerwca 2014 r. zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka.  Obchody tego dnia miały na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie rodzin zastępczych, ale z całą pewnością nie ostatnie.

Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Zaproszone dzieci obejrzały film pt. "Czarnoksiężnik z Oz - powrót Dorotki". Rodzice zastępczy zaś mieli możliwość nie tylko spróbować specjałów kawiarenki w Miejskim Ośrodku Kultury ale również porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, udzielić rad dotyczących wychowywania dzieci, nawiązać nowe więzi, znajomości, relacje, zintegrować się ze sobą.

W tym dniu odbyło się również oficjalne przywitanie  nowych rodzin  zastępczych, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Zaświadczenia i kwalifikacje wręczył Pań Wicestarosta Stanisław Rykaczewski.

Wszyscy goście bardzo dobrze się bawili i cieszyli się z możliwości spotkania się w większym gronie.

Dziękujemy
Starosta Zambrowski
i pracownicy PCPR w Zambrowie

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

IMG_0121.JPG
IMG_0127.JPG
IMG_0133.jpg
IMG_0136.JPG
IMG_0137.JPG
IMG_0144.JPG

Zambrów, 13.06.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, na którym jest posadowiony. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,  położona jest w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów.

Lokal mieszkalny  znajdujący się w budynku Nr 60 posadowionym na działce oznaczonej nr 58/10 o pow. 0,6924 ha

Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa w m2 Powierzchnia pomieszczenia przynależnego Udział w częściach wspólnych budynku i w działce Księga wieczysta w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza
1 2 3 4 5 6 7
1 3 46,39 6,93 5332/160910 LM1Z/00023892/7   36 500,00 zł
Opis lokalu Położenie lokalu
8 9
2 pokoje, kuchnia, łazienka parter
 1. Przedmiotowy samodzielny lokal mieszkalny wchodzi w skład nieruchomości posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie LM1Z/00023892/7.
 2. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 9/III/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Gminy w Zambrowie, przedmiotowa nieruchomość jest objęta terenem obiektów więziennictwa. Teren faktycznie jest zabudowany blokami mieszkalnymi po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze,
 3. Koszt dostawy wody, co, centralnej ciepłej wody i odbiór ścieków określany jest przez dostawców i kształtuje się następująco wg cen  netto obowiązujących na dzień wywieszenia ogłoszenia, tj.: woda zimna 2,66 zł/m3, ścieki - 4,14 zł/m3, podgrzanie 1 m3 wody - 16,81 zł/m3, centralne ogrzewanie - 4,62 zł/m2, konserwacja anten - 6 zł od lokalu. Podatek od nieruchomości ponosi właściciel zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Zambrów.
 4. Zarząd nieruchomością wspólną, zgodnie z Uchwałą nr 1/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 w Czerwonym Borze sprawowany jest przez właścicieli lub osoby fizyczne spoza ich grona wybrane na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali. Zaliczki z tytułu zarządu nieruchomością wspólną należy wnosić zgodnie z uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej nr 60 na rzecz tej Wspólnoty.
 5. Wadium  dla lokalu nr 3 wynosi: 2 000 zł, które należy wpłacić w gotówce do dnia 14 lipca 2014 r. włącznie na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wpłata wadium za lokal nr 3 w Czerwonym Borze. Za dzień uiszczenia wadium liczy się dzień zaksięgowania kwoty  na podanym koncie.
 6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. dla lokalu nr 3  - 370 zł. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
 7. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej nr 3, 18-300 Zambrów.

Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Lokal wymieniony w niniejszym ogłoszeniu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1500 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem tel. (86 215 35 95, z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem ul. Pomorska 1 Oddział Czerwony Bór 23 18-400 Łomża

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 10.06.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2013;
  3. współfinansowania projektu "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie" realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o.;
  4. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2019;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zambrów;
  7. wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  9. zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego;
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zambrowskiego.
 7. Sytuacja w rolnictwie i działalność spółek wodnych w 2013 r.
 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2013.
 9. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2014 r.
 10. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. za 2013 r.
 11. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 w roku 2013.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Zambrowskiego.
 14. Informacja na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2013 r.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Zambrów, 26.05.2014 r.

KOMUNIKAT

PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA O SZKODLIWOŚCI, IDENTYFIKACJI I METODACH ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną zachwaszczającą teren, a włoski obecne na liściach i łodygach tej rośliny wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie wydzielanego przez roślinę związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany, długo nie znikające blizny, zapalenie spojówek. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są alergicy i dzieci.

Barszcz Sosnowskiego to roślina dwuletnia, w pierwszym roku wytwarza rozetę, w drugim roku pędy nasienne i po wydaniu nasion zamiera. Zdarza się jednak, że z niektórych rozet nie wyrastają pędy, rośliny wytwarzają owoce później niż w II roku wegetacji, stając się roślinami wieloletnimi.

Siewki barszczu Sosnowskiego mają wydłużone liścienie, pierwsze liście początkowo okrągłe, w miarę wzrostu stają się trójkątne. Do końca wegetacji tworzą rozetę o liściach osiągających 15-35 cm wysokości. Z rozety tej wiosną (koniec mają lub początek czerwca) wybija się łodyga. Liście wyrastające z rozety osiągają długość nawet do 200 cm. Łodyga oraz wszystkie liście na dolnej stronie są delikatnie owłosione. Korzeń palowy w górnej części rozgałęziony wyrasta na głębokość nawet do 200 cm. Kwiatostany tworzą baldachy złożone z baldaszków. Największy baldach ma położenie centralne i posiada średnicę 30-70 cm. Nasiona zaczynają dojrzewać w II połowie lipca, po ich wydaniu roślina obumiera.

Najprostszą metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest niszczenie mechaniczne. Najskuteczniejsze jest niszczenie roślin jednorocznych jesienią ponieważ w tym okresie łatwo jest rozpoznać tę roślinę po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym (dłonie w rękawicach) usuwaniu przy pomocy motyk lub sprzętu specjalistycznego.

Niszczenie mechaniczne można prowadzić również w II roku wegetacji, gdy wyrastają pędy. Zabiegi te należy wykonać przed owocowaniem (najlepiej tuż przed lub w trakcie kwitnienia). Najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest wykaszanie (2-4 zabiegi w ciągu sezonu).

Częste koszenie powoduje "zmęczenie" roślin i ich eliminację.
Możliwa jest również walka chemiczna przy użyciu środków nieselektywnych, przeznaczonych do zwalczania zbędnej roślinności - zgodnie z etykietą instrukcją stosowania tych środków. Zabiegi opryskiwania wykonać można w trzech terminach:

 • wiosną (do połowy maja) na siewki (do fazy rozety)
 • wczesnym latem, od czerwca, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia
 • późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągną fazę dobrze rozwiniętej rozety (przy wysokości roślin 15-35 cm);
 • późnym latem do jesieni na osobniki wieloletnie, ( gdy rośliny zaczynają gromadzić substancje pokarmowe w korzeniach).

Osoby, które biorą udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywana pracę musza być poinformowane o szkodliwości tej rośliny i wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Barszcz Sosnowskiego nie jest uznany za organizm szkodliwy podlegający obowiązkowi zwalczania. O zakresie i metodzie zwalczania tej rośliny decyduje posiadacz działki, na której występuje ognisko barszczu Sosnowskiego.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku
mgr inż. Czesław Węgrzyniak

Zambrów, 20.05.2014 r.

GK.661.21.2014

                   ZAWIADOMIENIE  STAROSTY  ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art.24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów obrębów: Kalinowo, Krajewo Budziły, Łętownica, Ostrożne,  Paproć Duża,  Paproć Mała, Pęchratka Polska,  Rynołty, Srebrna, Srebrny Borek, Żabikowo, gmina Szumowo woj.podlaskie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art.20 ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) oraz przepisów  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38 poz.454 z późn.zm.). Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatów ewidencyjnych upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki 18-500 Kolno ul.11 Listopada 13.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia    2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokona ustalenia i pomiaru granic, których dokładność nie spełnia wymogów obowiązujących standardów, zaktualizuje istniejącą bazę budynków w zakresie budynków nowopowstałych i usunięcia nieistniejących, dokona aktualizacji użytków gruntowych i uzupełniającej klasyfikacji gruntów  oraz dostosuje dane ewidencyjne do obowiązujących przepisów.

W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 19.05.2014 r.

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowe podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu

 1. W dniu 16.05.2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 18 w Starostwie Powiatowym
  w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej 3, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwonym Borze gm. Zambrów. Przedmiotem przetargu była nieruchomość lokalowa -   lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 27,64 m2 w budynku wielolokalowym nr 64 wraz z udziałem wynoszącym 3240/169694 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
  w działce nr 58/24 o pow. 0,7939 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w  Zambrowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr LM1Z/00023880/0.
 2. Do przetargu na przedmiotową nieruchomość zgłosił się jeden uczestnik, którzy został dopuszczony do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 27 168,00 zł. W wyniku licytacji osiągnięto cenę w wysokości  27 450,00 zł.  
 4. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został  Pan Zenon Tyborowski

Na tym komisja zamknęła przetarg ustny nieograniczony.

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 15.05.2014 r.

Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii

12 maja 2014 roku, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski oraz Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski uczestniczyli w przekazaniu nowych pomieszczeń dla Poradni Rehabilitacyjnej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele gminy Zambrów, miasta Zambrów i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poradnia posiada urządzenia do krioterapii, hydroterapii, masaży kończyn dolnych oraz górnych, fango służące do robienia okładów leczniczych, rowery treningowe, materace. We wszystkich pomieszczeniach poradni zmodernizowano wentylację, została również zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Notice: Undefined index: page in /www/index2.php on line 12

_DSC0501.JPG
_DSC0502.JPG
_DSC0504.JPG
_DSC0507.JPG
_DSC0513.JPG

Zambrów, 13.05.2014 r.

Nr GK. 6853.3.2014

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny ograniczonego prawa rzeczowego- służebności  przesyłu na działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego. W operacie szacunkowym należy określić wartość służebności przesyłu do ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia. Mapa służebności przesyłu zostanie dołączona do umowy (długość sieci ciepłowniczej około 40 m). Termin wykonania operatu 14 dni  od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego -wycena służebności w działce nr 1744/56 położonej w Zambrowie".

Starosta
Stanisław Krajewski

Zambrów, 12.05.2014 r.

Bezpłatne szkolenia AutoCAD i SolidWorks dla mieszkańców województwa
podlaskiego

Projekt skierowany jest do 44 osób zatrudnionych w sektorze MMŚP, w tym:

 • 4 osób samozatrudnionych
 • 9 osób zatrudnionych  w mikroprzedsiębiorstwach
 • 14 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach
 • 17 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach
  W tym:
  • 12 osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej
   ponadgimnazjalne)
  • 10 osób powyżej 50. roku życia

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem:

 • 13 mikroprzedsiębiorstw
 • 10 małych przedsiębiorstw
 • 12 średnich przedsiębiorstw

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

 1. Szkoleń obowiązkowych:
  • Szkolenie z zakresu technik informatycznych -30 h 2.
   Szkoleń do wyboru:
   • Szkolenie z zakresu AutoCAD - 90 h
   • Szkolenie z zakresu SolidWorks - 90 h

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT oraz projektowania w programie
  AutoCAD lub SolidWorks,
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych,
 • certyfikowane materiały szkoleniowe,
 • możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • ciepły posiłek oraz  przerwy kawowe w trakcie szkoleń.
  Biuro projektu:
  T-Matic Grupa Computer Plus
  Białystok,  ul. Malmeda 1
  tel. 85 74 89  140/155

Zambrów, 07.05.2014 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych"  wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1536 z późn. zm.) dotację przyznano:

 1. Nazwa oferenta: Klub Kolarski "Legia 1928".
 2. Nazwa zadania publicznego: "Legia MTB Maraton".
 3. Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000,00 zł.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Zambrów, 06.05.2014 r.

Zabiegi agrolotnicze w Nadleśnictwie Łomża

Nadleśnictwo Łomża informuje, że w dniach od 8.05.2014 do 31.05.2014 r. zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy nad lasem:

w okolicy miejscowości Gostkowo i Leśniewo w Gminie Szulborze Wielkie,
w okolicy Żabikowa, Srebrnej, Wyszomierza Wielkiego w Gminie Szumowo.

W kompleksie leśnym stwierdzono zagrożenie od szkodników owadzich żerujących w drzewostanach liściastych.

Środkiem, który zostanie użyty w walce z szkodnikami jest FORAY 76 B. Jest to preparat o charakterze biologicznym, NIESZKODLIWY DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN.

TYMCZASOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU od 8 maja 2014 do 31 maja 2014 r.:

 1. w Gminie Szulborze Wielkie w kompleksie leśnym (oddział leśny 16 i 17),
 2. w Gminie Szumowo w kompleksie leśnym Żabikowo (oddziały 92,93,94,95,96),
 3. w Gminie Szumowo w kompleksie leśnym Srebrna (oddziały od 125 do 133).

UZASADNIENIE

Zabieg jest konieczny z uwagi na poważne zagrożenie drzewostanów liściastych ze strony gąsienic rodziny miernikowcowatych. (Ustawa o lasach Art. 10 ust. 1 pkt 1) Zagrożenie stwierdzone zostało na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez pracowników Nadleśnictwa Łomża, Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Podstawa prawna wprowadzenia tymczasowego zakazu do lasu: Ustawa o lasach Art. 26 ust. 3 pkt 3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Kiełczewski (tel. 862164398, marcin.kielczewski@bialystok.lasy.gov.pl) PROSZĘ O ROZPROPAGOWANIE POWYŻSZEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY

Załączniki:
- mapa lokalizacyjna

Zambrów, 06.05.2014 r.

Projekt zarządzenia - rozbiórka tam bobrowych

W załączniku przekazuję projekt zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). Z projektem zarządzenia można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/category/31 Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 20 maja 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23; 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email biuro.bialystok@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski

Załączniki:
- projekt zarządzenia